Borgmester Milton Graff Pedersen, prismodtager Ella Frederiksen og Socialudvalgsformand Helle Adelborg ved overrækkelsen i sidste uge.

Borgmester Milton Graff Pedersen, prismodtager Ella Frederiksen og Socialudvalgsformand Helle Adelborg ved overrækkelsen i sidste uge.

Ella fik stor tak for sit frivillige arbejde

Modtageren af årets sundhedspris arbejder bl.a. med demente

Det er et "hjælpsomt" og "omsorgsfuldt" menneske, som "næsten altid siger ja til at stille op, hvis nogen har brug for hende", der i år blev tildelt Hvidovre Kommunes sundhedspris. Ella Frederiksen har i årevis gjort en stor indsats for demente og deres pårørende, været aktiv beboer i Friheden og frivillig i Ældresagens lokalkomité. Socialudvalgsformand Helle Adelborg holdt i sidste uge en flot tale for prismodtageren: - Indstillingen til sundhedsprisen beskriver alle de ting, du er involveret i, og ifølge den ser dit ugeprogram sådan ud: Tirsdag har du motion for demensramte og senere gymnastikhold for beboere i Friheden. Samme aften er der mere mødeaktivitet i Frihedens beboer-værested "Knolden", hvor Ella lærer fra sig af sine kreative evner og idéer... - Torsdag er Ella igen i gang i Knolden, hvor hun sammen med dem, der har lyst, kreerer jule- og påsketing. En gang om måneden holder Ella sammen med andre frivillige søndagscafé for demensramte og deres pårørende. Der skal dækkes bord og gøres klar, bages brød og boller og Ella er med i det hele. Søndagscaféen er et virkelig godt tilbud, som brugerne er glade for. Netop weekenderne kan være tunge at komme igennem for demente og deres pårørende. Lørdag og søndag har vi ingen kommunale tilbud til denne gruppe, så det er rigtig godt, at Ella og de andre frivillige stiller op, sagde Helle Adelborg og påpegede også, at hun "ikke vidste om Ellas mandage, onsdage, fredage og lørdage altid er den rene afslapning, men at hun ville tillade sig at tvivle derpå". Sidste år arrangerede Ella Frederiksen tilmed en ferie for demente, kæmpede for at få tilskud fra kommunen, planlagde, bestilte hytter og bus, så i alt 10 demente med og uden ægtefæller kunne få en god oplevelse. Ellas pris bestod af et diplom og ikke mindst af et værk af den kendte kunstner, der nu har til huse i Avedørelejren - Jo Møller - med historiske fotos og avisudklip om og fra Hvidovre. - Værket var et eksisterende værk, som blev købt af Hvidovre Kommune med henblik på overrækkelse af sundhedsprisen. Det er i øvrigt lavet i forbindelse med mit samarbejde sidste år med min nabo, Historiens Hus, fortæller Jo Møller fra sit atelier i Avedørelejren. ark

Publiceret 05 December 2007 09:53