Kun fantasien og respekten for bygningens arkitektoniske udtryk sætter grænserne for solcellernes anvendelighed. F. eks. kan opgangene i fremtiden fremstå i forskellige farver.

Kun fantasien og respekten for bygningens arkitektoniske udtryk sætter grænserne for solcellernes anvendelighed. F. eks. kan opgangene i fremtiden fremstå i forskellige farver.

Fra Store Hus til Solhus

Den grimme ælling bliver en smuk og energirigtig svane

l Store Hus har været igennem en fantastisk udvikling, siden man begyndte på at opføre det tilbage i 1975. Politisk modgang og en hel del bygningsmæssige "børnesygdomme" er løbende blevet tacklet med en lang række renoveringer og forbedringer. I løbet af de næste to år tager Store Hus det sidste skridt ind i nutiden - og endda et par miljørigtige skridt ind i den nærmeste fremtid. Store Hus skal være Danmarks førende "solhus". Det bliver en nyskabelse inden for energirenovering, som skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem beboerene, administrationsselskabet og forsyningsselskabet. På taget skal der placeres et solfangeranlæg på godt 900 m2. Også på de mange tagudhæng samt på hele den sydvendte gavl bliver der monteret solceller. Solceller kan være alt fra gennemsigtige til røde, gule, grønne, blå og så videre. Det åbner op for at optimere Store Hus visuelt. Eksempelvis kan man benytte forskellige farver til de forskellige opgange. Det er intentionen, at der - når arbejdet er færdigt - er etableret Skandinaviens største solcelleanlæg med en skønsmæssigt kapacitet på 565 kWp på Store Hus, der således bliver Danmarks førende "Solhus". Primus motor i projektet er afdelingsformanden i Store Hus, Steen Jørgensen, Avedøre Fjernvarme, DTU, Dong Energy og EBO Consult. oas

Publiceret 05 December 2007 09:53