Nyt anlæg til forbrænding

Et "nik" godkendte investering på over to milliarder!

l Hvidovres kommunalbestyrelse har netop godkendt et nyt forbrændingsanlæg til over to milliarder kroner. Amagerforbrænding, som Hvidovre Kommune er medejer af, skal have et nyt og mere effektivt forbrændingsanlæg. Det kommer til at koste Hvidovre 2-2,5 milliarder, men denne investering kommer ikke til at koste borgerne penge. Det vurderes, at taksterne for at komme af med affaldet vil blive på det nuværende niveau. Måske vil effektiviseringer og et mindre behov for vedligehold endda kunne reducere udgifterne i fremtiden. Ifølge Amagerforbrændings tal vil mængden af affald stige med 1,3 % i løbet af de næste ti år. Målet for kommunerne er at få borgere og virksomheder til at blive bedre til at sortere deres affald og øge genbruget. Teknisk Forvaltning havde været dybt involveret i sagen, som fra forvaltningen var sendt videre i det politiske system med en varm anbefaling. Sagen var siden gennemdrøftet i Teknik- og Miljøudvalget samt i Økonomiudvalget. Den enorme investering blev derfor godkendt i kommunalbestyrelsen med et umærkeligt "nik" af samtlige medlemmer. oas

Publiceret 05 December 2007 09:53