blob

blob

På vej mod en skolelukning?

Meget tyder på at kommunalbestyrelsens flertal - sådan i det skjulte - barsler med en kommende skolelukning i Hvidovre. Lige siden Sønderkærskolen var i søgelyset for år tilbage, og kun blev reddet ved en slagkraftig modreaktion bl.a. fra forældrekredsen, har mange talt om, at denne skole er blevet "systematisk udsultet", hvad angår god ledelse, lærerstab og bevillinger. Og det er ikke så underligt, at klimaet har været - og er - dårligt på denne skole; - mindst 20-25 lærere er simpelthen "flygtet" derfra, og med det frie skolevalg er elevtallet dalet betydeligt. Mistanken om, at det er en bevidst politik, har været i omløb meget længe. Argumentet for en kommende lukning vil utvivlsomt være, at kommunen vil spare millioner af kroner, og så en masse snik-snak om at "en centralisering vil betyde, at kvaliteten i de tilbageværende skoler vil blive højere, fordi man samler ressoucerne og de ansatte færre steder". Der er dog aldrig ført skygge af sandhedsbevis for denne centralisations velsignelser. De ansvarlige nøjes med at udråbe dem, der protesterer, til nostalgikere, der tænker mere på nærhed end i kvalitet. Og hvem formaster sig til at gå på akkord med kvaliteten? Men argumentationen for centralismen holder ikke. De fleste steder rundt om i landet, hvor man har lukket kommuneskoler, er der i stedet dukket lilleskoler/friskoler op, - og det til trods for at regeringen og socialdemokratiet i skøn samdrægtighed har vedtaget en ny lov, der gør det sværere at åbne og drive friskoler. Og så kan man iøvrigt godt sætte lighedstegn ved denne centralisme på skoleområdet og så den store, gruopvækkende politireform, der omtrent har fjernet politiet fra borgerne, så betjeningen i dag må betegnes som skandaløs dårlig.

Publiceret 05 December 2007 09:53