Skolerne fungerer "godt" !

Er "godt" godt nok?

l Hvidovre Avis kunne i sidste uge fortælle om en skoleinspektør som har forladt sit job i utide samt om en "lærerflugt" på hele 75 lærere siden sommerferien. Også i denne uges avis beskæftiger vi os med skolernes situation. Folketinget vedtog i 2006, at kommunerne hvert år skal udarbejde kvalitetsrapporter for folkeskolerne og det samlede skolevæsen. Disse kvalitetsrapporter kan bruges som varedeklaration for de enkelte skoler og som udgangspunkt for udvikling af kvaliteten af undervisningen. At virkeligheden kan anskues på forskellige måder, vidner artiklerne i Hvidovre Avis og skolernes kvalitetsrapporter om. Fællesrapporten for alle Hvidovres skoler konkluderer nemlig, at Hvidovres skoler fungerer godt og at medarbejderne er fagligt velfunderede, men samtidig fortæller den, at elevernes faglige niveau - bl.a. i læsning og i et fag som fysik - er lavere end landsgennemsnittet. Der er dog stor variation fra skole til skole. Kvalitetsrapporterne for Hvidovres skoler vil blive tilgængelige for borgerne på www.hvidovre.dk. oas

Publiceret 05 December 2007 09:53