Stifter kommunalt A/S med tilbagevirkende kraft

Vand- og Kloakforsyningen bliver A/S fra den 1. januar - i år!

n Hvidovre Vandforsyning og Hvidovre Kloakforsyning bliver nu omdannet til et aktieselskab. Af skattetekniske årsager etableres aktieselskabet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar i år. Miljøminister Connie Hedegaard har den 2. februar 2007 - på regeringens vegne - indgået en bred politisk aftale med SF, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten omkring fremtidens vandsektor. Hovedlinierne i den politiske aftale er, at vandsektoren i Danmark skal være mere effektiv og der skal være en klar adskillelse af myndighed og drift. Effektiviseringen af sektoren skal anvendes til gavn for forbrugerne og for miljøet. Det fremgår af aftalen, at der bl.a. vil blive stillet krav om en selskabsgørelse af Vand- og Kloakforsyninger pr. 1. januar 2009, at forsyningerne vil blive skattepligtige samt at der indføres et prisloft. Det var i forlængelse af denne folketingsbeslutning, at kommunalbestyrelsen i sidste uge havde selskabsdannelsen i Vand- og Kloakforsyningen på dagsordenen Inhabil Sagen blev i kommunalbestyrelsen behandlet uden deltagelse af socialdemokraten, Lars Andersen. Han er i sit civile arbejdsliv ansat i Metal Hovedstaden og har i den egenskab repræsenteret medarbejderne, der berøres af overdragelsen af selskaberne. Hvidovre Kommunes Juridiske Kontor havde derfor udrarbejdet en habilitetsredegørelse som anbefalede, at Lars Andersen blev betragtet som værende inhabil og derfor ikke deltog i kommunalbestyrelsens behandling af punktet. Susanne Brixum (A) tog som den første ordet, da sagen skulle behandles. I et meget langt indlæg stillede hun en række spørgsmål til sagen og slutteligt anbefalede hun, at sagen blev udsat til disse spørgsmål var besvaret. Dannelsen af det nye aktieselskab havde tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt i Økonomiudvalget. Borgmester Milton Graff bemærkede tørt, at "det var mange spørgsmål", inden han overlod ordet til SF's Niels Ulsing. Han kaldte smilet frem hos flere af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, da han anførte, at " hele gruppe F kunne gå ind for forslaget"... Også Steen Ørskov (C) og HvidovreListens Arne Bech kommenterede forslaget, som de begge kunne gå ind for. - Det er bestemt ok, og der er grund til at rose forvaltningen for en hurtig og flot indsats, sagde Bech blandt andet... Eneaktionær Forslaget blev herefter vedtaget af gruppe A (minus Lars Andersen og Susanne Brixum) samt af grupperne V, O, F, C Listerne H og T. Den 11. december afholdes der derfor stiftende generalforsamling for de nye selskaber Hvidovre Forsyning A/S, som er moderselskab og ejes af Hvidovre Kommune, Hvidovre Vand A/S og Hvidovre Spildevand A/S, som er datterselskaber under moderselskabet. Kommunen er eneaktionær, og generalforsamlingen vil derfor bestå af kommunalbestyrelsens medlemmer. Vand- og kloakforsyningens medarbejdere er ansat i moderselskabet, og selskabsdannelse medfører ingen ændringer i deres ansættelsesforhold. Kommunalbestyrelsen skal fortsat godkende vand- og spildevandstaksterne. oas

Publiceret 05 December 2007 09:53