Stor hæder for mangeårig indsats

l Steffen Bülow, overlæge på Gastroenheden på Hvidovre Hospital, har modtaget Olympus' Rejselegat. Legatet er en anerkendelse for Steffen Bülows værdifulde indsats inden for en lang række gastrokirurgiske områder, heriblandt tarmkræft og ikke mindst den arvelige sygdom familiær adenomatøs polypose, som uden behandling har stor risiko for at udvikle sig til kræft. Steffen Bülow bestrider sideløbende en lang række tillidsposter blandt andet som formand for Danish Colorectal Cancer Group, faglig rådgiver for Sundhedsstyrelsen og som bestyrelsesmedlem i den anerkendte internationale "Leeds Castle Polyposis Group". Sidstnævnte var han i en periode desuden formand for. Herudover har Steffen Bülow siden 2006 været tilknyttet Københavns Universitet som forskningslektor. Steffen Bülow er cand. med. fra 1969 og de første mange år tilbragte han som 1. reservelæge ved Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Olympus Rejselegat er oprettet med henblik på at hædre en læge, som har gjort en særlig indsats inden for diagnostisk og eller terapeutisk endoskopi til gavn for patienter med mave-tarmsygdomme. Legatet uddeles 1 gang årligt og er på 15.000 kroner.

Publiceret 05 December 2007 09:53