En analyse af de seneste års politiregistrerede trafikuheld skal nu sætte fokus på en række uheldsramte lokaliteter på kommunes vejnet.<I> Arkivfoto.</I>

En analyse af de seneste års politiregistrerede trafikuheld skal nu sætte fokus på en række uheldsramte lokaliteter på kommunes vejnet. Arkivfoto.

Uheld skal forebygges

l Der sker mange trafikuheld i Hvidovre. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2007 blev det derfor besluttet, at der skulle iværksættes et arbejde med systematisk uheldsbekæmpelse på kommunens veje og stier. Det blev dengang besluttet, at arbejdet skulle indledes med en kortlægning og analyse af de seneste års politiregistrerede trafikuheld. Teknisk Forvaltning har nu afsluttet kortlægnings- og analysefasen, hvilket i sidste måned resulterede i notatet "Trafiksikkerhed i Hvidovre Kommune, Systematisk uheldsbekæmpelse, Kortlægning og analyse, November 2007". Kortlægningen og analysen har resulteret i udpegning af en række særligt uheldsramte lokaliteter på kommunens vejnet. Disse uheldsramte lokaliteter indgår nu i det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til en handlingsplan frem mod februar 2008, hvor et endeligt forslag til handlingsplan for den systematiske uheldsbekæmpelse forventes at ligge færdigt. oas

Publiceret 05 December 2007 09:53