Bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget, Erik Frølund-Thomsen og direktør i EBO Consult A/S samt bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget, Erik Christiansen, studerer projektet.

Bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget, Erik Frølund-Thomsen og direktør i EBO Consult A/S samt bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget, Erik Christiansen, studerer projektet.

Vindmøller - et folkeeje

Hvidovres borgere tilbydes medejerskab i den ene af de tre vindmøller

l Fra et idéoplæg fra DONG Energy til Hvidovre Kommune om udskiftning af en del af de 16 eksisterende "små" vindmøller på Avedøre Holme, er der i et samarbejde med EBO Consult A/S på rekordtid født et stort og visionært projekt: Tre enorme vindmøller i vandkanten på Avedøre Holme. Idéoplægget blev sendt til Hvidovre Kommune den 26. september. Siden er der etableret et nyt interessentskab, Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Det er nemlig intentionen, at den ene af de tre nye vindmøller skal blive Hvidovres "helt private" vindmølle, idet den udbydes på folkeaktier. I første omgang direkte til Hvidovres borgere og - men kun hvis der bliver anparter "til overs" - siden til resten af Danmark. På denne måde vil man sikre sig, at at møllerne får en folkelig forankring i Hvidovre. - Vindmøllerne er en enestående chance for Hvidovre, siger bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget Erik Frølund-Thomsen, som også er socialdemokratisk byrådsmedlem . - Billedeligt talt kan man udtrykke det som, at vi "åbner vinduet" for den store Verden i forbindelse med klimatopmødet i 2009. Jeg må pointere, at projektet helt sikkert ikke ville kunne realiseres, uden Hvidovre Fjernvarmes administrator, EBO Consult A/S. Den daglige leder, direktør og bestyrelsesmedlem i Vindmøllelauget, Erik Christiansen, har spillet en uvurderlig rolle i projektets tilbliven... I en principaftale mellem det nye vindmøllelaug og DONG Energy A/S slås det fast, at vindmøllerne skal være idriftsat inden klimakonferencen i 2009. Projektet skal præsentere den nyeste vindmølleteknologi kombineret med involvering af et folkeligt ejerskab lige som det er en del af hovedformålet, at demonstrere at så store vindmøller kan indpasses æstetisk i det tekniske landskab på Avedøre Holme... oas

December 2007 uge 49 EBO konsult møde

December 2007 uge 49 EBO konsult møde


Publiceret 05 December 2007 09:53