Thorvald Jensen.

Thorvald Jensen.

ENIGE OM AT NEDSÆTTE ET TRAFIKRÅD

Så kan vi håbe på, at der ikke laves flere hovsa-løsninger som chikanerne på Menelaos Blv, skriver THORVALD JENSEN:

Tak til Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH). Onsdag den 21. november afholdt SGH et arrangement i Lille Friheden. Arrangementet havde fået navnet "Kom og skyd på politikerne". Det var et virkelig godt initiativ. Desværre var fremmødet ikke særligt stort, hvilket måske kan tilskrives, at der var fodbold (Danmark - Island) i fjernsynet. Imidlertid var spørgelysten stor blandt de fremmødte. Et emne, der blev debatteret og som ovenikøbet endte med en konklusion af de positive, var trafiksanering. Undertegnede rejste spørgsmålet. "Hvordan prioriterer kommunen (Teknisk Forvaltning) de veje, hvor der er og bliver lavet vejchikaner af forskellige udformninger? I den forbindelse henviste jeg til de vejchikaner, der er lavet på Menelaos Boulevard (iøvrigt en krop umulig foranstaltning). Ligeså undres man over, at der er lavet chikaner på Arnold Nielsens Boulevard, hvor der er fine cykelstier, brede fortove og indtil flere lysregulerede kryds. Endelig er der stort set ingen parkering på vejen, eftersom der findes gode parkerings muligheder i bebyggelsen. Ikke særlig overraskende var svaret, at der egentlig ikke skete nogen prioritering. Altså må det konkluderes, at chikanerne alene er lavet efter en fiks idé hos et eller andet kommunalbestyrelsesmedlem eller på de veje, hvor beboerne råber højst. Det positive ved debatten om emnet var, at den resulterede i, at de tilstedeværende repræsentanter for de forskellige partier blev enige om (JA, DU LÆSER RIGTIGT!), at der skulle nedsættes et "Trafikråd", der fremover skulle behandle sager af denne art seriøst med analyser og evt. trafikmålinger m.m. Ikke flere hovsa-løsninger. Nu er det spændende, om Finn Gerdes m.fl. lever op til det. Et andet emne var kommunalbestyrelsens (Liste T, SF og socialdemokraternes) vedtagelse af, at miljøafgifter ikke mere kan indefryses sammen med ejendomsskatterne. Kim Østerberg fra panelet var så venlig at oplyse, hvor meget han betalte i skat, at man også betalte miljøafgifter, hvis man boede i almennyttigt boligbyggeri. Han glemte vist at gøre opmærksom på, at miljøafgifter er en del af huslejen, at man kan få boligsikring eller boligstøtte, hvis huslejen er for høj i forhold til husstandsindtægten. Endelig er reglerne, at indefrosne ejendomsskatter kun er et lån , der skal tilbagebetales i forbindelse med ejerskifte, mens boligsikring og boligstøtte ikke tilbagebetales på noget tidspunkt. Loven tillader, at kommunerne kan indefryse ejendomsskatterne. Imidlertid har kommunen indtil nu tilladt, at indefrysningen også omfattede miljøfgifterne. Den er måske derfor også rent lovmæssigt i sin gode ret til fremover kun at tillade indefrysning af ejendomsskatterne. Et spørgsmål er så om det er anstændigt over for de boligejere (folkepensionister), der i dag sidder med en godkendt ansøgning fra kommunen, der også har pant i ejendommen. Kan man anstændigvis pludselig ændre på det budget, der har dannet grundlag for boligejernes vurdering af, om den eller de havde råd til at blive siddende i egen bolig? Nej, men det mener Liste T, SF og A åbenbart. Det skulle ikke undre mig, hvis de fleste af dem bor i almennyttigt boligbyggeri. I bekræftende fald er det jo så minimalt, der bliver berørt heraf. Det gør kun vedtagelse af budget 2008 endnu mere usmageligt. Får kommunalbestyrelsen dårlig samvittighed, kan man lade ændringen få virkning for fremtidige ansøgninger om indefrysning af ejendomsskatter. I øvrigt behøver kommunens likviditet ikke at berøres af de indefrosne ejendomsskatter, eftersom den mig bekendt kan låne det samme beløb til samme rente, som den opkræver på de indefrosne beløb. I øvrigt et godt arrangement. Forhåbentlig er det ikke sidste gang. Et lille minus ved mødet var, at selv om et spørgsmål blev rettet til en bestemt person i panelet, var der i panelet nogle personer, som troede, at vi absolut også var interesseret i at høre deres mening. Kunne vi have undgået dette, kunne spørgerne måske være kommet mere til orde. Bortset herfra et godt arrangement. Tak til SGH. Thorvald Jensen Lodsvej 58 B

Publiceret 05 December 2007 09:53