ER MILTON BROBYGGER ?

Byg en bro fra naturhavnen ved Avedøre Holme til Hvidovre havn, skriver FREDE ALBRECHTSEN, kan være Realdania vil være medsponsorer?:

Fornylig læste jeg i avisen, at A.P. Møller havde vundet over Realdania i konkurrencen om at forære København en bro over inderhavnen til Operaen. Må jeg foreslå, at vor nye borgmester tilbyder taberen at bygge en bro i Hvidovre. Vi kunne sagens bruge en bro. Der løber en pragtfuld sti fra Køge Bugt strandpark gennem Mågeparken og Lodsparken til Valbyparken, som alle, der deltog i årets Hvidovre-tour, kunne opleve. Men der mangler et stykke fra Langhøj til Havnen. På dette stykke skal man over en parkeringsplads og ud på Strandvejen, hvor man skal zig-zagge mellem parkerede biler, både, trailors, grusbunker og paller med fliser, altså det man typisk bruger en villavej til. I sommers var der en polemik her i bladet om at anlægge en sti langs vandkanten på dette stykke. Såvidt jeg husker er netop dette stykke fredet. Det er lidt svært at forstå hvorfor; men det er så her vi kunne bruge en bro eller dæmning, der kunne forbinde naturhavnen ved Avedøre Holme med havnemolen i Hvidovre havn. Udover at forbinde stisystemet kunne det skabe masser af rekreative muligheder langs Hvidovres kyststrækning. F.eks.kunne naturhavnen udvikles til et vandsportscenter til vandski, kajaksport, roning mv.. Man kunne udvikle Lodsparken til en strandpark og forlænge denne langs dæmningen og med Hvidovre Havn som et servicecenter. Nu har jeg jo hørt noget om, at Hvidovres finansielle situation ikke inviterer til forslag om større anlægsopgaver; men man har jo kunnet hente en god indtægt til kommunekassen ved at anlægge en støjvold langs Vestmotorvejen. Da denne støjvold nu er afsluttet, kunne man fortsætte med at hente indtægter ved opfyldning i Kavleboderne og samtidig bygge en dæmning. Det er sikkert ikke tilstrækkelig til finansieringen; men så kunne Miton invitere Realdania til at deltage i opbygningen af et stort rekreativt område til glæde for både Hvidovre og Valby. Med venlig hilsen Frede Albrechtsen Avedøre Enghavevej 3

Publiceret 05 December 2007 09:53