<B>Engstrandskolen får ny konstitueret leder og med ham kan lærerne på skolen begynde at se fremad.</B>

Engstrandskolen får ny konstitueret leder og med ham kan lærerne på skolen begynde at se fremad.

Engstrandskolen:

Underskud på 2 millioner kroner

Langhøjskolens viceinspektør ansat som konstitueret leder fra på mandag

Den tidligere skoleinspektør for Engstrandskolen - Anette Skipper - har ikke kun efterladt sig en lærerstab, der nu ihærdigt forsøger at samle trådene på en skole, der af adskillige forældre, Hvidovre Avis har talt med, bliver betegnet som en skole med "sår på sjælen". Hun har som øverste leder også efterladt et stort økonomisk gabende hul på 2 millioner kroner. Et hul, Hvidovre Kommune nu skal forsøge at rette op på. Først og fremmest har man ansat Langhøjskolens hidtidige viceinspektør, Henrik Rømer, som konstitueret skoleinspektør på Engstrandskolen. Han starter på mandag... Men hvordan dækker man et underskud på flere millioner kroner? - Det er ikke et problem, vi kan løse med udgangen af 2008, det er sikkert. Men nu skal vi lægge en plan og se, om noget af underskuddet kan afhjælpes med ressourcer udefra, siger kulturdirektør Erik Pedersen til Hvidovre Avis. Og hvor skal pengene ellers komme fra? - Løsningen kan evt. være klassesammenlægninger, og vi skal kigge på, hvilke vikarer man anvender idag... Hvordan er underskuddet blevet så stort? - Man har truffet de forkerte beslutninger på Engstrandskolen. Det er lønsumsforbruget, den er gal med, og samlet set har ledelsen simpelthen ikke været opmærksomme på, hvad man havde råd til. Men jeg kan ikke pege på, hvilke lærere, der ikke burde være ansat, siger Erik Pedersen. Det økonomiske underskud fremgår af det brev, Hvidovre Kommune har sendt hjem til børnenes forældre for nylig, hvor man redegør for, hvad man har planer om at gøre ved det sidste års massive utilfredshed på Engstrandskolen. Som Hvidovre Avis kunne fortælle i sidste uge er Anette Skipper fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning efter et kæmpe pres fra utilfredse forældre, lærere og elever - og fra politikere og embedsmænd, der ikke kunne leve med, at skolens ledelse havde mistet al tillid fra hele skolens netværk. Forældre, lærere og en 9. klasse står bag en række underskriftindsamlinger mod ledelsen. Det er især skolens håndtering af blandt andet kontraktstyring, lærerdækning af timer, ledelse generelt og måden at kommunikere med forældrene på, der har været i søgelyset. Hvordan påvirker en underskriftsindsamling forvaltningen og politikere? - Man kan ikke skrive sig fra en afskedigelse eller en ansættelse i Hvidovre Kommune. Men underskrifterne har vist, at der var et problem, og det har vi selvfølgelig lyttet til, siger kulturdirektøren. Det største problem - fra forældrenes synspunkt - har været, at børnene ikke har lært, hvad de burde i undervisningen, og flere forældre undrer sig over, at bl.a. resultater af en række læseprøver er blevet hemmeligholdt, ligesom de i dokumenter på internettet har kunnet læse, at skolen ligger i et område, hvor "læsning ikke er en selvfølgelig del af børnenes hverdag", og at "børnene er fede og forstyrrende". Forvaltningen har nu iværksat en nærmere analyse af skolens økonomi, og man lægger en plan for, hvordan merforbruget skal afvikles over de kommende budgetår. Ifølge Hvidovre Kommunes hjemmeside er skolebestyrelsesformand Kathe Ringsted ikke længere formand. Hun fratrådte sit hverv på samme tid som Anette Skipper. Skal sådan en fratrædelse ikke godkendes som normalt af kommunalbestyrelsen? - Flere i bestyrelsen er holdt op, herunder formanden. Der er ikke mange tilbage, så vi vil nu tage en snak med bestyrelsen og med forældrene, så vi kan få rettet op på det hele igen. Men proceduren har været en smule anderledes på Engstrandskolen end den plejer, grundet omstændighederne, slutter Erik Pedersen. Dele af skolebestyrelsen har mødt kritik hos en gruppe af forældre. De forældre, Hvidovre Avis har talt med, undrer sig bl.a. over, at en skrivelse, som de ville have skolebestyrelsen til at dele ud til de resterende af skolens forældre, først blev tilbudt delt ud, da Anette Skipper fratrådte sin stilling. "Skolebestyrelsen burde jo være vores demokratiske talerør", som forældrene påpeger. Engstrandskolens lærere forsøger nu af al kraft at se fremad og vil have en "ny start". I sidste uge holdt man temauge om "fred". ark Læs mere herom på side 8 i Magasinet.

Publiceret 05 December 2007 09:53