FØLG EKSEMPLET

Af KARSTEN SKAWBO-JENSEN:

Nogle patienter på de danske sygehuse dør, fordi hjælp ved uventede hændelser ikke i alle tilfælde er hurtig og kvalificeret nok. Det kan f.eks. være hoftepatienten, der pludselig får en blodprop. På afdelingen er man god til at indoperere nye hofter, men man er måske for langsom, når det gælder genoplivning, og det koster liv. Der er derfor grund til at hilse Hvidovre Hospitals nye Mobil Akut Team velkommen. 18 specialuddannede sygeplejersker er med i det nye hold, som i døgndrift er klar til at rykke ud ad hospitalets langstrakte gange, hvis en patients tilstand er ved at udvikle sig kritisk. De specialuddannede sygeplejersker er eksperter i bl.a. genoplivning. Den Danske Kvalitetsmodel er en vigtig del af regeringens kvalitetsreform. Den går ud på, at der udvikles og vedtages standarder for sygdomsbehandling, og at disse standarder indføres på nationalt plan i form af akkreditering. Hvis erfaringerne fra Hvidovre Hospital med Mobil Akut Team er positive på længere sigt, vil det være oplagt, at alle sygehuse i landet følger eksemplet fra Hvidovre. Patientsikkerheden på de danske sygehuse lader meget tilbage at ønske, så alle gode initiativer ønskes velkommen. Karsten Skawbo-Jensen konservativ folketingskandidat opstillet i Hvidovre tidl. formand for Patientforeningen Danmark

Publiceret 05 December 2007 09:53