HAR I MON 1.500 TOMME LEJLIGHEDER TIL PENSIONISTERNE?

Jeg er blevet en af kommunens "gidsler", efter at man fra 2008 ikke længere yder lån omkring ejendomsskatterne, skriver V.F.:

Vi er altså ikke alene om at få vores planlagte økonomi smadret, så vi nu er blevet kommunens "gidsler". Det fremgår jo tydeligt af borgmesterens svar, at Hvidovre Kommunes forfejlede økonomi skal rettes op på bekostning af de folkepensionister i Hvidovre, som ejer et hus. Jeg har henvendt mig direkte til den ansvarlige for det kommunale brev som annullerede en tidligere skriftlig aftale vedr. ejendomsskatterne, og her er så borgmesterens svar: Citat - "Vedr.: Lån til betaling af ejendomsskat. Jeg bekræfter herved modtagelsen af dit brev af 6. nov. 2007, hvor du undrer dig over beslutningen om, at der fra 2008 ikke længere ydes lån til ejendommens forbrugsafgifter. Indledningsvis vil jeg fortælle, at lov om lån til betaling af ejendomsskat alene pålægger kommunerne at yde lån til de egentlige ejendomsskatter (grundskyld) til de ejere, der opfylder lovens betingelser. Det har derfor været en frivillig beslutning for kommunen, tillige at yde lån til ejendommens forbrugsafgifter. Hvidovre Kommune har i en meget lang årrække ydet dette supplerende lån, i modsætning til mange andre kommuner. Desværre har kommunens økonomiske situation bevirket, at det fra og med budgetår 2008 har været nødvendigt at stramme op på kommunens likviditet. Derfor har Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetbehandlingen for 2008 været nødsaget til at træffe beslutning om, ikke længere at yde lån til ejendommens forbrugsafgifter. Du spørger endvidere, hvorfor brevet af 31. okt. 2007 fra Hvidovre Kommunes Borgerservicecenter ikke er underskrevet. Forklaringen er ganske enkelt, at det er af ressourcemæssige årsager, idet der skullle udsendes omkring 1.500 breve til ejere med lån til betaling af ejendomsskat". Underskrevet af borgmester Milton Graff Pedersen, der slutter af med et "håb om, at jeg er tilfreds med svaret". Kaotisk for os! Det er jeg bestemt ikke. Folkepensionens beløb er ikke forhøjet de sidste 10-15 år, - alt er blevet meget dyrere. Vores situation er blevet kaotisk. Vi har et dyrt lån til at få vores uduelige tag lavet. Et tag, som vi betalte alle vores opsparede penge for at få lavet. Samme tag er så senere blevet erklæret "udueligt" og den pågældende "tømrer" er blevet pålagt ved en retssag at betale erstatning. Men da han ikke havde en krone, var vi tvunget til at tage lån for at få revet det uduelige tag ned og et nyt sat op. Vi håber da også, at borgmesteren kan indse, at han har påtaget sig ansvaret for, at der faktisk er folk, som kommer rigtig i klemme, da man som pensionist har meget svært ved at fremskaffe kontanter til en udgift, som man ikke forventede at få. Men Hvidovre Kommune har måske ca. 1.500 tomme lejligheder til rådighed? Med venlig hilsen V.F. - èn af kommunens gidsler

Publiceret 05 December 2007 09:53