Rækkehusene på Kløverprisvej er opført i midten af 1940'erne.

Rækkehusene på Kløverprisvej er opført i midten af 1940'erne.

Bevaringsværdige rækkehuse

Rækkehuse på Kløverprisvej skal gøres bevaringsværdige

l Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i forrige uge at lægge op til at rækkehusene på Kløverprisvej skal være bevaringsværdige. Derfor har kommunabestyrelsen nu vedtaget et forslag til et tillæg til kommuneplanen for 2005 og et forslag til en ny lokalplan for husene, som skal sikre, at det arkitektoniske udtryk bevares for fremtiden. Ifølge kommuneplanen er det kommunalbestyrelsens mål at styrke bygningsbevaringen for herved at skabe gode arkitektoniske oplevelser i kommunen. Teknisk Forvaltning har revurderet bevaringsværdien af de i Kommuneplan 2005 nævnte rækkehuse på Kløverprisvej 15-61 og 24-70 og dette arbejde har resulteret i, at de anbefales fastlagt som bevaringsværdige omfattet af bevarende bestemmelser. Rækkehusene er opført i midten af 1940'erne. De nye forslag for rækkehusene på Kløverprisvej 15-61 og 24-70 betyder bl.a. bestemmelser om en bebyggelsesprocent på 50 - mod nuværende 30 for området. Den højere bebyggelsesprocent muliggør, at rækkehusenes tagetager kan udnyttes, og at rækkehusene kan tilbygges mod havesiden, så det samlede etageareal for hver ejendom udgør max. 180 m2. Tillægget skal samtidig sikre, at der vil kunne skabes gode og tidssvarende boliger i rækkehusene. Forslagene kommer fra i dag, onsdag, i offentlig høring i otte uger. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22