Skødshoved-kolonien, der blev reddet, er både veldrevet og velholdt.

Skødshoved-kolonien, der blev reddet, er både veldrevet og velholdt.

Det var godt vi fik "reddet" Skødshoved

Kommunalbestyrelsen fik syn for sagen på Mols, - og Vig-kolonien er heller ikke så ringe

l - Det var godt, vi fik "reddet" feriekolonien Skødshoved på Mols. Den er både velholdt, veldrevet og ideel til mange formål, og tilmed nyistandsat for et millionbeløb for få år siden... Sådan konkluderer Hvidovres borgmester Milton Graff Pedersen (A) efter den besigtigelsesrejse, kommunalbestyrelsen foretog fornylig. Foruden borgmesteren, var der fire kb.-medlemmer (Ulsing, Adelborg, Kenneth F. Christensen og Frølund) der rev en dag ud af kalenderen, i følgeskab med ekspertise fra Teknisk Forvaltning og administrationen. - Jeg tror, vi alle syntes, det var et udmærket "hukommelsesrejse", siger borgmesteren. - Vi fik hilst på et dygtigt bestyrerpar og fik set en yderst velfungerende koloni, - oven i købet i funktion, idet der, samtidigt med vort besøg, var en 6. klasse fra Hvidovre på lejrskole med mediekursus. Så vi talte også med brugerne, og de var alle meget begejstret for såvel opholdet som omgivelserne. - Det betyder vel at alle planer om at afhænde Skødshoved er taget af bordet? - Ja, de 10 mill. kr. vi fik ekstra af staten til "betrængte kommuner" reddede bl.a. Skødshoved. Under opholdet drøftede vi dog, om det var formålstjeneligt at udstykke et mindre område til strandgrunde/sommerhus, da kolonien jo ligger lige ud til vandet. Men dels kunne der være tekniske og lovmæssige hindringer, og dels ville det nok ødelægge noget af koloniens naturværdi. Derimod bemærkede vi en ubenyttet bestyrerbolig, som blev brugt til depot. Den kunne muligvis udlejes. Vig-kolonien ikke i ringe stand - Delegationen nåede også at besøge feriekolonien ved Vig i Odsherred, som man i.f.m. budget 2008 har besluttet at afhænde? - Ja, det var en lang arbejdsdag. Omkring Vig-kolonien konstaterede vi bl.a., at bygningerne ikke var i så ringe stand som flere af os måske havde forventet. - Vil det sige, at der er et lille håb om at den kan bevares for Hvidovre? - Nej, ikke umiddelbart. Vi forventer dog ikke et salg før i år 2009, så de skoler og foreninger m.v., der har booket sig til kolonien næste år, vil ikke blive ramt, Flere muligheder - Hvordan skal Vig-kolonien sælges? - Det er der ikke taget stillingen til endnu, men jeg ser flere muligheder. Foreløbig har vi overladt til Tek. Forvaltning at komme med et oplæg og undersøge de planmæssige forhold grundigt. Som sagt skal salget ikke ske i hastværk. Vig-kolonien ligger jo på strandsiden i et stort sommerhusområde, så der kunnne være tale om en udstykning, måske et samlet salg til en entreprenør med henblik på opførelse af seniorboliger - et såkaldt "olle-kolle", som vi har set det i samme område -, eller en stribe med servicebutikker med dagligvarer. Mulighederne er altså talrige, men vi har ikke lagt os fast på en bestemt salgsform, slutter borgmesteren. mads-

Publiceret 12 December 2007 12:22