Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

En god idé

I aftes, efter at denne kommentar var gået i trykken, blev planerne om de tre store vindmøller ved Avedøre Holme første gang debatteret i kommunalbestyrelsen. Danmarks forpligtelse overfor Kyoto-aftalen betyder, at vi skal reducere udslippet af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 procent om året i forhold til 1990. Klimaet er for alvor kommet på den globale dagsorden og regeringen satser derfor benhårdt på, at FN's klimatopmøde i København i december 2009 skal blive en succes. Det er svært at spå om fremtiden - og mødet i aftes var fremtid, da disse linier blev skrevet. Men det er også svært, nærmest umuligt, at forestille sig, at man i aftes ikke besluttede at gå videre med mølleplanerne i industriområdet. Den overordnede tidsplan er, at møllerne skal idriftsættes i sommeren 2009. For at nå dette mål skal en byggetilladelse være på plads senest til sommer. Idéerne og visionerne er på plads. Vindmøllerne og Store Hus - som skal ombygges til Skandinaviens førende Solhus - bliver to helt centrale eksempler på dansk energiteknologi. Eksempler, som man med stolthed vil kunne vise frem for topmødets deltagere og for de fremmødte medier fra hele den klimatruede klode. Der tales om, at vindmøllerne skal have en folkelig forankring . Det betyder, at vi gerne skal ende med at tale om vores vindmøller. Således kan det også komme til at gå. Mindst den ene af møllerne udbydes nemlig på folkeaktier til Hvidovres borgere som kan regne med, at møllerne vil levere omkring halvdelen af byens energiforbrug. Nu kommer derfor tiden, hvor vi skal debattere vindmøllerne, der hverken kan eller må stilles op uden en grundig planlægningsproces. Alle påvirkninger skal vurderes. Vurderingen skal tage sit udgangspunkt i hensynet til naboer og naturen. Det gælder naturligvis også i forhold til støjpåvirkningen, hvor der er et krav om, at støj fra vindmøller ikke må overstige 44 dB målt ved nabobeboelse. Det svarer til sagte tale og er et ganske restriktivt krav. Ifølge avisens oplysninger vil det dog ikke være muligt at høre vindmøllerne i nogle af Hvidovres beboelsesområder. Afgørende globale energiudfordringer kommer til at præge fremtiden. Europas afhængighed af brændsler fra ustabile regioner verden over vokser. Priserne på olie, gas og kul stiger. Det samme gør klimaforpligtelserne og kravene til nedbringelse af CO2-udledningen. Den danske olieproduktion i Nordsøen forventes at toppe i løbet af de næste 15 år og der venter derfor Danmark en tid med en stigende energiimport på usikre vilkår. Også derfor er vindmøllerne på Avedøre Holme en god idé.

Publiceret 12 December 2007 12:22