Få en snak med ligestillede

Diabetesforeningen, der i en lang årrække har holdt møder og deres månedlige værested i kantinen på Hvidovre Hospital, er nu flyttet til det nye kommunale Sundhedscenter i bygningen på Høvedstensvej 3, (tidl. Hvidovre Sygekasse og senere Teknisk Forvaltning). I dag onsdag den 12. december har Diabetesfore-ningens værested således åbent for alle fra kl. 15.00 til 17.00. Kom og få en snak med ligestillede, - der bydes også på en kop kaffe.

Publiceret 12 December 2007 12:22