For højt fravær fra skole = mindre børneydelse

Hvidovre Kommune har mulighed for at trække i familiens børneydelse, hvis barnet har for meget "ulovligt" fravær

l Når børn er i skolealderen, så er det skolen, de skal tilbringe deres tid i - ikke på gader og stræder, i udlandet eller hjemme i sengen, fordi de sover for længe. Elevfravær ligger Hvidovre Kommune tungt på sinde, og både skole- og socialforvaltningen er involveret, når en elev har for meget "ulovligt" fravær fra timerne - altså fravær, der ikke er godkendt af skoleledelsen eller fravær, hvor skolen ikke har fået besked om årsagen. Hvis en elev får alt for meget fravær fra skolen - og tiltag for at få eleven til at dukke op mislykkes - kan Hvidovre Kommune bruge en meget effektiv metode til at få familien i tale: Man kan trække i familiens børneydelse. - Fra politisk hold vil man gerne, at elevfraværet bliver mindre. Ikke fordi det er specielt højt i Hvidovre i forhold til andre steder, men det ligger i Hvidovres børnepolitik, at en elev ikke må være for meget væk fra skolen. Skolernes elevfravær indberettes til forvaltningen, og vi forelægger kvartalsvis opgørelsen til skoleudvalget. Fraværet bliver fulgt nøje, siger skolechef Ulla Blom Kristensen. Når et fravær er bekymrende højt - og alle procedurer for at få forældrene i tale og sikre det gode skole-hjem-samarbejde er udført - har kommunen muligheden for at trække penge fra børneydelsen. - Det er forældrenes ansvar, at børnene kommer i skole, og at de ikke bruger deres tid andre steder. Dermed ikke sagt, at der er nøje overensstemmelse mellem politiets døgnrapporter og fraværende børn, men når børnene ikke er i skolen, er de altså andre steder - og det kan være på gaden. Derfor er der også afsat 1/2 million kroner til styrkelse af SSP-samarbejdet, hvor en del af midlerne skal gå til netop at nedbringe elevers fravær, siger skolechefen. Men Hvidovre Kommune har faktisk slet ikke benyttet sig af muligheden endnu. Det fortæller børnefamiliechef, Helle Stennicke: - Nej, vi har ikke prøvet at trække en familie i børneydelse endnu på grund af ulovligt fravær. Det er som regel ikke af ond vilje, at der opstår et problem, og det er udelukkende, hvis forældrene har en vis form for ressourcer, men nægter at samarbejde, at vi ville kigge på, om vi burde trække i børneydelsen, siger Stennicke. Det er Socialforvaltningen, der skal varetage den egentlige kontakt med forældrene, når der er grund til bekymring. Dernæst bliver forældrene indbudt til en snak. Hvornår er fraværet så højt, at man vil overveje at trække i ydelsen? - Det er meget svært at generalisere. Man vil altid kigge på det mønster, der ligger bag fraværet. Men først og fremmest er det op til skolen at vurdere, om der er grund til bekymring, og så indberetter man til kommunen. Vil forældrene ikke samarbejde, efter vi har gjort, hvad vi kunne, for at tage hånd om problemet, er allersidste konsekvens at trække i børneydelsen, siger børnefamiliechefen. "Ulovligt" elevfravær kan (ifølge eksempler fra Enghøjskolen) være: mElever, der er fraværende og skolen ikke har fået besked herom mElever der møder for sent mElever der opholder sig eller formodes at opholde sig i udlandet og helt konkret: m Når en elev har været fraværende i en uge og fraværet ikke skyldes sygdom eller "ekstraordinær frihed med skolelederens tilladelse". ark

Publiceret 12 December 2007 12:22