Fortrydelsesret

Garantibevis giver ret til at flytte ud og hjem igen inden for tre år

l Den 1. april i år trådte en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger i kraft. Bekendtgørelsen betyder, at det er blevet muligt, at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres lejlighed. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling - som indehaveren er fraflyttet - inden for en periode på højest 3 år fra fraflytningstidspunktet. Nu bliver der også indført en ordning med boliggarantibevis i Avedøre Boligselskab. Det er netop godkendt i kommunalbestyrelsen. Garantibeviset kan lejere bruge, når de flytter ud af deres lejlighed for eksempelvis at rejse i en længere periode eller hvis man som et "forsøg" flytter sammen med kæresten. Kikser det så med kæresten eller når man vender hjem fra den lange rejse i Australien, så kan man - når og hvis man inden for tre år får brug for en bolig igen, med garantibeviset i hånden få fortrinsret til ledige lejligheder i den afdeling, man oprindelig flyttede fra. Flere boligselskaber i Hvidovre har forsøgt sig med boliggarantibeviset og overvejer at indføre det på permanent basis. DAB Bredalsparken/Grenhusene og FB Danalund/Søbyvej har haft ordningen i nogle år, selv om den først blev formelt vedtaget i april i år. Avedøre Boligselskab har besluttet at indføre Boliggarantibeviset som en mulighed ved alle fraflytninger, undtaget er dog ungdomsboligerne. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22