Fremtidens vindmøller

De tre møller - der ikke vil kunne høres i nogle af Hvidovres beboelsesområder - bliver i stand til at levere energi til omkring halvdelen af samtlige husstande i Hvidovre

l Hvidovre Avis kunne allerede i onsdags fortælle nyheden om etableringen af tre store vindmøller i vandkanten på Avedøre Holme samt ombygningen af Store Hus til Skandinaviens største "solhus". I sidste uge var der så pressemøde i EBO Consults lokaler på Hvidovrevej 139. Her fik de øvrige danske medier mulighed for at blive orienteret om de to store projekter . Det er planen, at vindmøller og "Solhus" skal være i drift inden afholdelsen af FN's klimatopmøde i København i december 2009. Her vil der være efterspørgsel på udstillingsvinduer for dansk state-of-the-art miljø samt den nyeste energiteknologi. - Vi ser et muligt dansk udstillingsvindue på Avedøre Holme. På dette sted er der allerede to gode eksempler på den allerbedste kraftværks- og kraftvarmeteknologi vores land kan præstere. Såfremt det bliver muligt at udskifte de mindste af de eksisterende møller på Avedøre Holme med et mindre antal større nye møller - delvist ejet af lokale borgere gennem det nyetablerede vindmøllelaug - vil Avedøre Holme repræsentere alle de dele af energiteknologien, som vi kan være stolte af og som vi kan vise frem til inspiration for de mange topmødedeltagere og andre energiinteresserede fremover, fortæller EBO Consults direktør, Erik Christiansen... - På baggrund af dette har Hvidovre Vindmøllelaug i samarbejde med Danmarks Vindmølleforening og Dong Energy udarbejdet et projekt, hvor der i løbet af sommeren 2009 vil blive opstillet tre store vindmøller på Avedøre holme eller i vandet umiddelbart syd for. Dong Energy står for projektering, finansiering og opførelse af møllerne, hvorefter Hvidovre Vindmøllelaug får mulighed for at erhverve den ene af møllerne eller 1/3 af projektet... Hvidovre Vindmøllelaug Hvidovre Vindmøllelaug I/S er et "Interessentskab" - altså en samling af borgere, der har driften af en af de tre møller som fælles interesse. Lauget blev stiftet den 7. november 2007, hvor der blev valgt en foreløbig bestyrelse og en lille administration, der skal stå for opbygningen af interessentselskabet. - Vi har været meget glade for at opleve Hvidovre Kommunes positive indstilling til projektet, siger Erik Christiansen... - Det har været et godt samarbejde, som vi håber på også vil forplante sig til en lokal opbakning og engagement, når vi skal til at organisere og sælge anparter i 2008... Hvidovre Vindmøllelaug har sine rødder i en lille håndfuld ildsjæle fra Middelgrunden og Lynetten Vindmøllelaug samt Københavns Miljø og Energikontor, som efter nogle års forarbejde og med god rådgivning fra Danmarks Vindmølleforening, nu kan glæde sig over, at Dong Energy har valgt at indgå et samarbejdsprojekt med Hvidovre Vindmøllelaug om et så stort og visionært projekt. Et projekt, der samler Dong Energy, Dansk Vindmølleforening og Hvidovre Vindmøllelaug om en lang række fælles interesser. - Vi vil skabe et visuelt flot udstillingsvindue og vartegn for Danmark, København og Hvidovre. Et vartegn, som ikke bare markerer os i forhold til topmødet men også reklamerer for et at vores fremmeligste eksportprodukter - fremtidens store vindmøller. Det er fem år siden, at der sidst blev stiftet et vindmøllelaug i Danmark. Vi har oplevet en periode, hvor der til gengæld på grund af udskiftningsordningen , er blevet nedlagt snesevis af vindmøllelaug. Med etableringen af Hvidovre Vindmøllelaug ønsker vi derfor også at slå et slag for et fortsat og stigende folkeligt medejerskab af vindmøllerne, siger Erik Christiansen og fortsætter: - I modsætning til tidligere, er det blevet vanskeligere for en gruppe privatpersoner eller et Vindmøllelaug at finansiere et helt vindmølleprojekt alene. - Vi hilser derfor samarbejdet med et stort energiselskab velkomment og håber på, at vi kan være med til at udvikle en god platform, for en fornyet laugs-samarbejdsmodel... Med Kastrup Lufthavns over 20 millioner besøgende om året og med København og Malmø som naboer, er det svært at forestille sig et bedre sted for et udstillingsvindue i Danmark. - I den gode sags tjeneste, vil vi gerne være med til at reklamere for en af de vedvarende energiteknologier som står allerførst i rækken, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at gøre noget ved den globale opvarmning, slutter direktøren for EBO Consult... De tre vindmøller vil have en effekt på 3-5 MW pr mølle og det betyder, at de bliver i stand til at levere energi til omkring halvdelen af samtlige husstande i Hvidovre. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22