Godt nyt for de ældre

Kommunen søger Socialministeriet om penge til en balkon på Strandmarkshave og cykler med hjælpemotor

l En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti har medført, at der på finansloven for 2007 er afsat 100 mio. kr. i 2007 og 100 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Midlerne kan søges til en bred vifte af aktiviteter og initiativer, som har til formål at forbedre ældreplejen. Det er centralt for puljen, at der er fokus på at fremme gode ideer og initiativer fra borgere og medarbejdere, som kan resultere i en bedre kvalitet i ældreplejen. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt, at Hvidovre Kommune sender en ansøgning til anden uddelingsrunde af Socialministeriets pulje til bedre ældrepleje. Hvidovre Kommune søger bl.a. om penge til en balkon på Strandmarkshave, cykler med hjælpemotor, uddannelse til alle hjemmeplejens ansatte og fester for plejehjemmenes beboere. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22