Det er vigtigt for Hvidovre at vi har fået HF tilbage, siger rektor Kristian Jacobsen.

Det er vigtigt for Hvidovre at vi har fået HF tilbage, siger rektor Kristian Jacobsen.

HF tilbage til Avedøre Gymnasium

Til sommer bliver det atter muligt at tage den 2 årige uddannelse i Hvidovre

l Der var kransekage og vin til lærerstaben i torsdags, da den forløsende besked fra ministeriet nåede Avedøre Gymnasium: "Tillykke. I får HF tilbage". Der var ramaskrig i Avedøre, da gymnasiet for 5 år siden mistede muligheden for at uddanne de "ældre unge" som typisk var dem, der valgte HF fremfor en gymnasial uddannelse. Men efter rektor Kristian Jacobsen kom til for 2 1/2 år siden har han kæmpet for at få ministeriet til at indse, at HF hører til i Hvidovre Kommune. Og nu er det lykkes. - Jeg skrev i sin tid i min ansøgning, at det selvfølgelig betyder noget for et gymnasium som Avedøre at kunne tilbyde HF, men det betyder i allerhøjste grad også noget for en by som Hvidovre, at man har et lokalt tilbud om HF. For 5 år siden valgte 5% af en årgang i Hvidovre HF. Sådan ser verden ikke ud længere. De unge er ikke bare taget et andet sted hen for at tage HF, sådan som man havde forestillet sig det, da man lukkede HF på Avedøre. Idag er antallet af HF-studerende faldet til omkring 1/10, siger Kristian Jacobsen. Han lægger heller ikke skjul på, at skolen glæder sig til at få den type elever tilbage, som typisk vælger HF. - Det er de "lidt ældre unge", der har 10. klasse eller har prøvet noget andet efter folkeskolen. De har nogle gode input at bidrage med på en skole som vores... Regionen ville have Ishøj Avedøre "vandt" HF mere end et år efter man havde søgt. Og det på trods af regionens indstilling til ministeriet. Herfra mente man nemlig, at HF skulle ligge på "Copenhagen West" - handelsskolen i Ishøj, men heldigt for Hvidovre var Avedøres forslag bedst. Fra sommer bliver det nemlig muligt at vælge HF på en helt ny måde. Avedøre tilbyder "tonede forløb", som vil være en mere erhvervsrettet form for HF. Idéen lyder på, at man vi oprette tre slags HF: Sundheds HF, Pædagogisk HF og Politi HF. Ikke alle tre forløb kan blive udbudt allerede i sommeren 2008, men rektor regner med at tilbyde Sundheds HF og Pædagogisk HF til nye elever. - Det skal være sådan, at alle klasser - gymnasieklasser såvel som HF-klasser - skal have samarbejde udenfor skolen. Vi har samarbejde med Kemisk Institut på Københavns Universitet, Danmarks Radios undervisningsafdeling, med filmbyen og Zentropa, et gymnasium i North Carolina og vi er netop ved at oprette et samarbejde med Hvidovre Hospital. Vi forestiller os, at Sundheds HF skal samarbejde med eks. sygeplejeskolen, og linien er "tonet" på den måde, at man ikke som tidligere selv vælger valgfag - der på forhånd valgt for én. Vælger man for eks. Sundheds HF vil det på forhånd være bestemt, at man skal have biologi - og det vil være nærliggende at vælge denne linie, hvis man foreksempel har et ønske om at blive sygeplejerske... Skal I til at ansætte nye lærere - og er der plads på skolen til de nye elever? - Vi har kapaciteten til at rumme de nye klasser. Det er vel også en årsagerne til at ministeriet valgte vores løsning - fordi man ikke skal til at bygge nyt. Det er ikke sådan, at vi skal "smide nogen ud", for der er ingen, der har besat pladsen på skolen, siden vi mistede HF for 5 år siden. Og det er ikke nyansatte lærere, der kommer til at beskæftige sig med HF. Det er kun 5 år siden, at vi tilbød uddannelsen, så vi har en fast kerne af erfarne lærere, der nu skal til at forberede undervisningen, siger Kristian Jacobsen. Avedøre Gymnasium får nu travlt for man skal være parate til at vise de mange idéer frem for nysgerrige, kommende elever allerede den 30. januar, hvor der er den årlige "orienteringsaften" i Blytækkerporten. ark

HF-studenter kommer igen til at springe ud fra Avedøre Gymnasium.

HF-studenter kommer igen til at springe ud fra Avedøre Gymnasium.


Publiceret 12 December 2007 12:22