Kommunale virksomheder på kontakt

Kontrakter for 2008 på plads

l Så er kontrakterne for næste års arbejde i Hvidovre Kommunes kontraktstyrede virksomheder på plads. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i sidste uge godkendt kontrakter for skoleområdet, fritidshjem og klubber, idrætscentre, kommunale fritidstilbud, plejehjem, daginstitutioner, tandplejen, botilbud og aktivtets- og væresteder, Vej og Park og vandrehjemmet Belægningen. Kontrakterne er udfærdiget efter en fast skabelon. De enkelte afsnit omkring økonomien er skrevet efter vedtagelsen af kommunens budget således at den totale ramme for den enkelte kontraksstyrede kommunale virksomhed i 2008 tager sit udgangspunkt i det vedtagne budget. Gennemgående temaer for næste års mål er bl.a. evalueringskultur og kommunikation. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22