Ny kommuneplan i 2009

De indledende øvelser for den kommende kommuneplan er gået i gang

l Kommunalbestyrelsen besluttede på sit sidste møde at igangsætte arbejdet med den kommende kommuneplan. Kommunalbestyrelsen har godkendt en strategi for arbejdet med den nye kommuneplan, som skal vedtages i 2009. Planstrategien bliver sendt til offentlig høring i otte uger fra den 9. januar 2008. Planstrategien sætter rammerne for, hvilke emner der skal være fokus på i kommuneplanen. Der lægges op til, at det tætte samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen kommer til at sætte sit præg på de kommende års udvikling i Hvidovre. Således er der planlagt en fælles strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen, hvor Avedøre Holme spiller en hovedrolle. Der er hos kommunerne på Vestegnen endvidere fælles planer for trafik, pendling, oplevelsesøkonomi, socialt ansvar og uddannelse. Nogle af de ting, som der også skal arbejdes på i Hvidovre er at få dæmpet støjen fra trafikken samt at udnytte mulighederne i Hvidovres kulturarv fra velfærds- og industrisamfundet. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22