Snart kan en SMS hjælpe Hvidovres borgere med at huske paraplyen inden cykelturen. Men hvad vigtigere er: Den nye vejrradar kan også fortælle, hvor risikoen for kælderoversvømmelser er størst. (Arkiv-foto)

Snart kan en SMS hjælpe Hvidovres borgere med at huske paraplyen inden cykelturen. Men hvad vigtigere er: Den nye vejrradar kan også fortælle, hvor risikoen for kælderoversvømmelser er størst. (Arkiv-foto)

Regnvejr på Grænsevej?

En ny lokal vejrradar skal gøre det muligt for Hvidovre Kommune at forudse oversvømmelser med et par timers varsel. Borgerne kan blive informeret om risikoen via SMS og nå at minimere skaderne

l I løbet af det kommende forår vil en lokal vejrradar holde øje med Hvidovres vejr. Og hvis der er risiko for, at himlen for alvor åbner sine sluser, kan borgerne via SMS blive advaret mod risikoen for oversvømmede kældre. Der bliver tale om en helt ny service, som kommunens husstande kan vælge at tilmelde sig. Den nye service ventes klar til brug om cirka et år. - Ved hjælp af radaren kan vi formentlig give borgerne et varsel på 1-2 timer, forklarer ingeniør Bjørn M. Nielsen, leder af Hvidovre Kommunes kloakforsyning... En SMS kan eksempelvis fortælle, at der er risiko for kritisk regn i løbet af en halv time. Sideløbende vil der blive lagt oplysninger på internettet, så kommunens borgere på et kort over Hvidovre kan se, hvor risikoen for oversvømmelse er størst. Bjørn M. Nielsen pointerer, at systemet i starten vil være under løbende udvikling. Det betyder, at der sandsynligvis i begyndelsen vil komme varsler, som viser sig at være "falsk alarm". Regn på Mørups Allé? Det er især i den "gamle" del af Hvidovre, der er den største risiko for kælderoversvømmelser. Nogle steder i Hvidovre forekommer der i gennemsnit én oversvømmelse hvert år. Derfor skal kloakkerne i de kommende år forbedres og udbygges. Ifølge kommunens strategiplan på spildevandsområdet er det målet, at der fra år 2050 højst skal forekomme kælderoversvømmelser i Hvidovre hvert syvende år. De kommende godt 40 år skal radaren og varslerne være med til at varsko kommunens indbyggerne, så de får en mulighed for at mindske de skader, oversvømmelserne er skyld i. Den nye vejrradar leveres af DHI, der i forvejen har installeret lokale radarer i Aalborg, Vejle og Odense. Radaren kan dels måle den faktiske nedbør med en opløsning på 100 gange 100 meter, dels generere en nogenlunde pålidelig nedbørsprognose for de kommende to timer. Det burde betyde, at det bliver muligt at fortælle om regnen falder på Grænsevej, Helenas Allé eller Mørups Allé. Stort potentiale Lektor Michael R. Rasmussen fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet er med i et større forskningsprojekt sammen med DMI, DTU, DHI, Krüger, Århus Kommune, Københavns Energi, Lynetten og Avedøre Spildevandscenter. Målet er at integrere de overordnede vejrprognoser med DMI's landsdækkende vejrradarer og data fra de lokale radarer. Han betegner det som fornuftigt at være på forkant, dels med de lokale radarer, dels med SMS-varsler til borgene: - Der er et stort potentiale og det er en udvikling som er på vej, både nationalt og internationalt. I dag er der ingen varsler på adresseniveau, så det er bestemt noget, der er værd at arbejde videre med... I Hvidovre er det Kloakforsyningen, som investerer i radaren. Prisen forventes at blive på omkring en million kroner, hvoraf cirka halvdelen er afsat til udviklingsarbejde. - Vores primære gevinst er - ud over mere tilfredse borgere - et bedre datagrundlag om regnhændelser. Det kan vi bruge til at dimensionere udbygningen af kloaksystemet, fortæller Bjørn M. Nielsen. - Ved lokale byger kan vi opprioritere udpumpning fra de områder, bygen rammer og lade spildevandet i ikke-nedbørsramte områder opsamle i ledningerne, så vi bruger systemets bassinkapacitet strategisk... oas

- Det er en god service over for de borgere, der oplever oversvømmelserne, at de kan få meldingen om kritisk regn med 1-2 timers varsel. Vi bruger ganske vist en mio. kr. på radaren, men for de penge kan vi give borgerne en større sikkerhed mod skader på deres værdier. Samtidigt kan vi også udnytte vores kloaksystem bedre, så vi får mere ud af de investeringer vi foretager der, siger borgmester Milton Graff Pedersen...

- Det er en god service over for de borgere, der oplever oversvømmelserne, at de kan få meldingen om kritisk regn med 1-2 timers varsel. Vi bruger ganske vist en mio. kr. på radaren, men for de penge kan vi give borgerne en større sikkerhed mod skader på deres værdier. Samtidigt kan vi også udnytte vores kloaksystem bedre, så vi får mere ud af de investeringer vi foretager der, siger borgmester Milton Graff Pedersen...


Publiceret 12 December 2007 12:22