Sæt Hvidovres eget julemærke på posten

Hvidovres Lions Club står for mange lokale aktiviteter og humanitære støtteopgaver, og en af dem er julehjælpen til Hvidovre-familier i nød. Op til denne jul uddeles således en snes store juleposer med madvarer og legesager til betrængte enlige mødre med småbørn, og midlerne til denne aktivitet kommer bl.a. fra salget af Hvidovres eget lokale julemærke. - Det kan købes fra en række supermarkeder, banker, kiosker og butikker i Hvidovre, og koster kun 20. kr. pr. ark med 25 mærker, incl. et 4-dobbelt mærke, fortæller Hvidovre Lions Clubs kasserer RENÉ LANGHORN. - Foruden julehjælpen til trængende familier står clubben bl.a. også for den traditionelle underholdningsdag på de fem lokale plejehjem. Vort motto i Lions er som bekendt "Hver krone ind - hver krone ud!", - hos os er der ingen administrationsudgifter eller lønninger, og alt er på frivillig basis. - Det er 29. gang, man udsender byens eget julemærke - i år med et malerimotiv af det gamle gadekær i Avedøre landsby - udført af den kendte lokalkunstner Uffe Schønnemann. Vi håber, at mange vil sætte det på juleposten i år, slutter Langhorn. Om motivet "Avedøre Gadekær og landsby" skriver POUL SVERRILD fra Historiens Hus bl.a.: "Avedøre Gadekær ligger smukt og velbevaret midt i den gamle landsby, som det har gjort gennem mange århundreder. Det er et minde om dengang, der var brug for vandhullet til andre opgaver end nutidens. Midt i det grønne område, der i gamle dage blev kaldt gadejorden og var landsbyens fælles ejendom, ligger gadekæret. Det blev i det daglige brugt som vandingssted for kreaturer, vaskested for landsbrugsredskaber og heste og ikke mindst som vandreserve i forbindelse med ildebrande, der var en en tilbagevendende svøbe. Der var en større brand i en landsby mindst èn gang hver generation. Avedøre har da også haft sin andel af ildebrande gennem tiden. Midt i 1800-tallet forsøgte regeringen at få styr på ildebrandsberedskabet i landsbyerne, og en nyforordning krævede, at hver landsby anskaffede en fælles sprøjte med tilhørende slanger. I Avedøre blev der bygget et lille hus til byens sprøjte, og det ligger der stadig lige syd for gadekæret. Avedøre Gadekær ses på fotografier i mange hjem i Hvidovre, da gadekæret gennem de seneste år er blevet det mest populære baggrundsmotiv for lokale bryllupsbilleder".

Lions julemærke 2007 - forestiller Avedøre gadekær og glimt af den gamle landsbyidyl i vintertide.

Lions julemærke 2007 - forestiller Avedøre gadekær og glimt af den gamle landsbyidyl i vintertide.Publiceret 12 December 2007 12:22