Ser man sådan én i Hvidovre, skal man anmelde det til Teknisk Forvaltning.

Ser man sådan én i Hvidovre, skal man anmelde det til Teknisk Forvaltning.

Sejlivede rotter i Hvidovre

Mange kommuner plages af resistente rotter. Det er dog ikke et problem i Hvidovre. Men der er mange rotter i år!

l Der er mange rotter i Hvidovre. I år har Hvidovre Kommunes Miljøafdeling i gennemsnit modtaget 10 -12 anmeldelser om ugen. Det er en stigning på omkring tyve procent, sammenlignet med 2006. - Vi regner med at havne på omkring 500 anmeldelser i år, siger miljøtekniker Henrik Ipsen fra kommunens Miljøafdeling til Hvidovre Avis. - Der er mange rotter i år. Vi modtager hver dag anmeldelser om nye rotteforekomster. De er jævnt fordelt over hele Hvidovre. Men selv om vi i år har mange rotter, er problemet ikke så stort her i Hvidovre, som det eksempelvis er i Gentofte. Dér modtager de fire gange så mange anmeldelser... Det kan blive nødvendigt for flere kommuner at tage skrappere gift i brug for at komme rotter til livs. Flere kommuner må bruge stadig skrappere gift for at bekæmpe rotterne. Især i Vestjylland er det et problem, at skadedyrene udvikler resistens over for de bekæmpelsesmidler, som de kommunale rottefængerne har til deres rådighed, viser en analyse fra Skadedyrlaboratoriet. I undersøgelsen har forskere på Skadedyrlaboratoriet sammenlignet rottebestanden i en række kommuner i de tidligere Ringkøbing og Frederiksborg Amter. Analysen viser, at rotterne i hovedparten af de vestjyske kommuner har udviklet en modstandsdygtighed over for de "milde" midler, som normalt bruges i bekæmpelsen. I modsætning hertil står de nordsjællandske kommuner, hvor forskerne har observeret, at rotterne er mindre resistente. Rottebekæmpelse I Danmark bekæmpes rotter udelukkende med midler, der hindrer blodet i at størkne. Er rotterne modstandsdygtige mod de mildeste af midlerne, må man tage stærkere midler i brug. - Vi har endnu ikke set resistente rotter i Hvidovre, pointerer Henrik Ipsen. - Årsagen til det øgede antal rotter i Hvidovre skyldes først og fremmest den milde vinter (2006/2007) og den generelle vejrsituation... Kommunen skal i henhold til en bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet sørge for rottebekæmpelse. Husejere har til gengæld pligt til at holde bygningerne i forsvarlig rottesikret stand og sørge for, at der er rimelig orden således at man ikke giver rotterne for gode levemuligheder. Forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen, som rekvirerer en rottekonsulent. Normalt foretager konsulenten bekæmpelse i Hvidovre på tirsdage og fredage. Anmeldelse kan ske i Teknisk Forvaltnings åbningstid på tlf. 36 39 36 39 eller via internettet på Hvidovre Kommunes hjemmeside. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22