Børnehaven Brostykkevej havde inviteret byrådet indenfor i sidste uge. Niels Ulsing (F), Kenneth Christensen (A), Milton Graff Pedersen (A), Pernille Falcon (T) og Arne Bech (H) tog imod tilbuddet.

Børnehaven Brostykkevej havde inviteret byrådet indenfor i sidste uge. Niels Ulsing (F), Kenneth Christensen (A), Milton Graff Pedersen (A), Pernille Falcon (T) og Arne Bech (H) tog imod tilbuddet.

Skolestien lukkes - Brostykkevej bevares

Hvidovres eneste deltidsbørnehave lukkes som konsekvens af børnetallet - tre børnehavegrupper nedlægges samtidig

Børnehaven Skolestien lukkes og Børnehaven Brostykkevej bevares. Sådan blev udfaldet af mandagens socialudvalgsmøde. En beslutning der efter al sandsynlighed blev vedtaget på byrådsmødet i går aftes efter redaktionnens deadline. Socialudvalgets beslutning lyder på: Skolestien lukkes ligesom tre børnehavegrupper i Enghøj Børnehave, Strandhuset og Frihedens Børnehave nedlægges. Derudover besluttede man samtidig at omlægge 29 dagplejepladser til 29 vuggestuepladser, simpelthen fordi der for tiden er stor mangel på dagplejere. En konsekvens deraf bliver, at kommunen får yderligere udgifter på 688.900 kr. i 2008 samt på 173.100 kr. i hvert af årene 2009-2011 - simpelthen fordi vuggestuepladser koster mere end dagplejepladser. - Et flertal i Socialudvalget valgte at bevare Brostykkevej og lukke Skolestien. Jeg har fuld forståelse for, at denne beslutning rammer 20 børn og deres forældre, men uanset hvad vi havde valgt, havde vi ramt nogen, siger socialudvalgsformand Helle Adelborg. Hun begrunder beslutningen med, at Børnehaven Skolestien - der er en deltidsbørnehave - ikke har børn på venteliste, og at man i perioder her har kørt med tomme pladser. - Jeg ved, at ét af argumenterne for at bevare Skolestien har været, at Hvidovre Kommunes børnepolitik lægger op til, at vi skal tilbyde forskellige former for institutioner, så alle behov bliver dækket. Men ved at bevare Brostykkevej har vi beholdt en af de små børnehaver, som opfylder et behov for et intimt miljø, men har prioriteret at bevare en heltidsbørnehave fremfor en deltidsbørnehave, siger Adelborg. Socialudvalget har i øvrigt erkendt, at godkendelse af børnetallet ikke bør være på dagsordenen pr. 1. januar men fremover bør rykkes til 1. juli. - Den situation, vi har stået i nu, er ikke ønskelig. Derfor vil vi forsøge fremover at få forelagt børnetallet til godkendelse om sommeren, hvor vi vil få et langt bedre billede af situationen, siger socialudvalgsformanden. ark

Publiceret 12 December 2007 12:22