Slipper for afgift

Sejlende pensionister slipper for båd-afgift

l Hvidovre Kommune har siden 1982 haft en regel om, at folkepensionister med båd i Hvidovre Havn kan fritages for den såkaldte bådfortøjningsafgift. Retningslinierne bliver nu prisfremskrevet så pensionister, der ingen formue har og som tjener under 22.443 kr. om året ved siden af folkepensionen, fortsat kan fritages for bådafgiften. Hidtil har indtjeningsgrænsen været på 10.000 kr om året. oas

Publiceret 12 December 2007 12:22