Slut med Engen, Højen og Kæret?

Forvaltningen lægger op til, at skolegrupper slås sammen under ét - "katastrofalt for børnene", mener lærere og pædagoger - "ordningen styrkes", siger borgmester

I Hvidovre Kommunes budgetforlig står der, at Hvidovre Kommunens sociale indeks ligger 20% tungere end landsgennemsnittet. "I det lys vil besparelser på samme områder kun gøre situationen værre og starte en negativ spiral, der i løbet af nogle år vil øge udgifterne og skabe dårlige levevilkår for de svageste i vores kommune." Alligevel virker det for pædagoger og lærere netop som besparelser på ét af de vigtigste områder, når forvaltningen lægger op til at slå de tre skolegrupper - Engen, Højen og Kæret - sammen til ét stort dagtilbud og samtidig nedlægge pladser. Pladser, der lige nu er besat af nogle af de svageste børn i Hvidovre Kommune - børn på 6-12 år med sociale og følelsesmæssige problemer. Engen, Højen og Kæret er samlet normeret til 32 elever. Det nye forslag lægger op til 20 pladser. I oktober besluttede kommunen ovenikøbet at nedlægge 14 pladser på institutionen Hvidborg, der huser børn med stort set samme alder og problemstillinger som Engen, Højen og Kæret. Ikke nedskæringer, siger borgmester Det mener man strider imod flere udmeldinger fra Hvidovre Kommune: Dels udtalelsen i budgetforliget og dels det faktum, at Socialudvalget netop har vedtaget at afsætte 1,5 millioner kroner til at etablere flere pladser til børn mellem 0-6 år med sociale og følelsesmæssige problemer, fordi denne gruppe er "voksende". (Læs artikel her på side 2). Borgmester Milton Graff Pedersen mener dog slet ikke, der er tale om en nedskæring. - Den samlede ressource - lærertimerne - rører vi ikke ved. Så faktisk styrkes ordningen. Der lægges op til, at normeringen skæres ned til det faktiske behov , fordi der står tomme pladser i de tre skolegrupper. Faktisk lagde forvaltningen tidligere i år op til, at vi skulle skære ned på ressourcerne, men da besluttede vi at bibeholde ressourcerne og bad om at få et nyt forslag lagt på bordet. Det er det forslag, forvaltningen arbejder på netop nu, siger borgmesteren, som understreger, at der er tale om et oplæg fra forvaltningen, som endnu ikke er politisk behandlet. Hvor skal gruppen placeres? Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring placeringen af den samlede skolegruppe? - En samlet gruppe skal placeres på Enghøjskolen. Her har man både kapaciteten og kvalificeret arbejdskraft... Er det ikke modstridende, at ét af argumenterne for at oprette flere sproggrupper for de 0-6 årige er, at det er svært at få forældrene til at køre langt - og nu vil man netop nedlægge tre skolegrupper for at samle dem ét sted? - Nej, for vi har i skolegrupperne tale om større skolebørn. De skal ikke nødvendigvis følges af forældrene, men kan enten køre til skole selv eller der kan sørges for befordring efter gældende love, siger Milton Graff Pedersen. Det forlyder, at man - udover at skære normeringen ned til 20 pladser - også vil hjemkalde et mindre antal elever, der lige nu er placeret udenfor kommunens grænser, formentlig fordi det er billigere selv at tage sig af disse elever i forhold til at betale andre kommuner for at gøre det. Disse elever vil så optage en del af de 20 pladser. Hele situationen har fået lærere og pædagoger på barrikaderne. Det undrer bl.a. lærere og pædagoger i Højen, at de dels har skulle høre om nedlæggelsen i den husstandsomdelte pjece "2650", og dels at kommunen ikke har fundet det nødvendigt at høre på de erfaringer, pædagoger og lærere ville kunne bidrage med. Flere sygedage - Vi ser det som en klar nedskæring, hvis man vælger at nedlægge de tre skolegrupper og fravælge Hvidborg. Vi ved, at eleverne til skolegrupperne sidder rundt omkring i kommunens skoler. Hvis man i "rummelighedens hellige navn" mener, at disse børn kan være i normalklasserne, vil man kun bidrage til et større sygefravær hos personalet, og elevernes vilkår vil ikke forbedres, siger Højen i en fælles udtalelse. Hvidovre Kommunes nye social- og sundhedsdirektør pr. 1. januar, Kit Claudi, sagde netop i et interview med Hvidovre Avis i sidste uge, at det ville blive en af hendes hovedopgaver at nedbringe det kommunale sygefravær. Den opgave mener lærerne, hun får et problem med, hvis de almindelige folkeskolelærere skal til at beholde flere af de tunge elever i de normale klasser. - Børnene findes! Men hvis ikke de visiteres til skolegrupperne - eller til Hvidborg - kan det let se ud som om, der ikke er et behov; at der ikke findes børn med de problemer Engen, Højen og Kæret beskæftiger sig med, lyder det fra en lærer på Frydenhøjskolen. Han mener også, at det umiddelbart ikke virker som en særlig god idé at samle børnene, der har det vanskeligt med sig selv, i én stor gruppe istedet for at børnene er fordelt i små grupper af 10, 10 og 12 personer, som det er tilfældet nu. ark

Publiceret 12 December 2007 12:22