Små børn med lavt selvværd skal også have hjælp i Avedøre og Hvidovre Syd

Tilbud i Børnehaven Hvidovrevej 65 er ikke længere nok - gruppe af børn med sproglige, sociale og følelsesmæssige problemer er voksende

Børn med omfattende sproglige, sociale og følelsesmæssige problemer er en voksende gruppe i Hvidovre. Så voksende, at den nuværende "sproggruppe", der er placeret i Børnehaven Hvidovrevej 65, ikke kan optage alle børn, der har brug for hjælp. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker derfor nu at arbejde videre med en idé om at etablere en gruppe i Børnehuset Haren i Avedøre og måske senere en lignende gruppe i Hvidovre Syd, således at der er en gruppe i alle tre distrikter i Hvidovre. 1,5 millioner kroner vil man bruge på at etablere den nye gruppeordning, hvor der skal være plads til 6 børn i 0-6 års alderen i hver gruppe. Idéen udspringer af det faktum, at forældre jævnligt takker nej til tilbuddet om sprogruppen på Hvidovrevej, fordi der simpelthen er for langt i forhold til familiens bopæl. - Forslaget har været løseligt drøftet med ledelsen i Haren, som er meget positive overfor en sådan ordning, men hele personalegruppen skal involveres i drøftelserne, lyder det fra Social- og sundhedsforvaltningen. Daginstitutionsafdelingen har allerede udarbejdet et løst oplæg, som skal danne udgangspunkt for et "grundigt bearbejdet oplæg", når og hvis forslaget bliver godkendt fra politisk hold. Børnene, som skal tilbydes plads i en sproggruppe er børn med adfærds- kontakt- eller trivselsvanskeligheder og lavt selvværd. - Børnene er ofte præget af nederlag og vanskeligheder med at udtrykke sig sprogligt og de kan være meget udadreagerende eller undlader helt at deltage i fællesskabet. Der er tale om normalt begavede børn, som ofte kan være afvisende overfor krav, siger forvaltningen, der også fortæller at "formålet med opholdet er, at barnet gives mulighed for at danne relationer til andre børn, samt spejle sig i og imitere børns normale leg og udvikling". ark

Publiceret 12 December 2007 12:22