<B>- </B>Mere end 70 procent af verdens samlede CO2-udledning kommer fra byerne. Derfor må og skal løsninger på klimaproblemerne også findes her, mener Liste T’s Kim Østerberg...

- Mere end 70 procent af verdens samlede CO2-udledning kommer fra byerne. Derfor må og skal løsninger på klimaproblemerne også findes her, mener Liste T’s Kim Østerberg...

- En ukvalificeret beslutning...

-Jeg har sjældent oplevet en så ukvalificeret afvisning af et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen, siger Kim Østerberg, Liste T...

l Jordens klima er truet og under hastig forandring som følge af det stigende C02 udslip. Det er et faktum og kan ikke længere forties eller bortforklares. Isen og gletscherne smelter ved polerne med en hastighed som var det den berømte isterning i det glohede Helvede. Vandstanden i havene stiger. - Tiden til bortforklaringer og tøven er forbi. Der må handles nu, for konsekvenserne og omkostningerne ved at vente med at gøre noget vil langt overstige udgifterne nu. I Hvidovre mærker vi allerede klimaforandringerne i form af de seneste års meget voldsomme regnskyl, der nødvendiggør massive investeringer i modernisering og udbygning af kloaksystemet. Investeringer som vil medføre voldsomt stigende takster på vandafløbsbidraget for den enkelte husstand. Investeringer som positivt fører til en bedre vandkvalitet og bedre forhold for de mange villaer med kældre, der bliver fyldte med vand, men som egentlig ikke sætter ind over for årsagerne, men kun virkningerne... Således siger Kim Østerberg, som blev "begejstret", da han første gang hørte om vindmøllerne: - Mere end 70 procent af verdens samlede CO2-udledning kommer fra byerne. Derfor må og skal løsninger på klimaproblemerne også findes her. Jeg blev derfor glad - for ikke at sige begejstret - da jeg for ca. to måneder siden første gang hørte om projektet for opførelse af nye vindmøller på Avedøre Holme. Jeg betingede dog dengang, at de miljømæssige forhold selvfølgelig skulle være i orden især med hensyn til støjen, og at alle miljømæssige konsekvenser skulle undersøges nærmere med en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red. ). Stor blev min forundring, da jeg sidste søndag fandt ud af, at et flertal i den socialdemokratiske gruppe reelt ikke ville støtte opførelsen af vindmøllerne, idet man ville sende placeringen af møllerne så langt til havs, at der reelt er stor risiko for, at projektet ikke bliver til noget. At Dansk Folkeparti og Venstre velvilligt fulgte trop bør ikke undre nogen, idet disse partier altid har haft et særdeles anstrengt forhold til vedvarende energi... Rimelig tolerance - Hovedargumentet for afvisningen af placeringen tæt op til Avedøre Holme var, at man allerede nu og inden nærmere og mere præcise undersøgelser forelå, var af den opfattelse, at der ville blive for store støjgener op til virksomhederne på holmene og for boligkvartererne i umiddelbar nærhed hertil. Ikke mindst HvidovreListen koblede i løbet af debatten i kommunalbestyrelsen sig kraftigt på denne argumentation. Problemet er ikke , at man tager eventuelle støjgener alvorligt allerede i den nuværende fase. Problemet er , at man på forhånd - og uden nærmere undersøgelser - afviser placeringen tæt på holmene. Det blev desuden tydeligt under og efter debatten klart, at det store flertal for den socialdemokratiske afvisning langt fra var inde i de tekniske detaljer i forslaget, hvorfor jeg må påstå, at afvisningen blev taget på et meget ukvalificeret grundlag! Derfor forslog Liste T, at beslutningen om placeringen af vindmøllerne blev udskudt til slut januar eller midt februar 2008, således at der kunne foretages mere grundige undersøgelser omkring alle miljøspørgsmål - herunder støjgener. Så kunne der til den tid i givet fald være afholdt en temadebat i kommunalbestyrelsen, således at de fleste var klædt bedst muligt på til en kvalificeret beslutning. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at såfremt støjgenerne påviseligt og veldokumentet viser sig for store, så vil liste T heller ikke pege på en placering tæt på holmene. Men viser generne sig at ligge inden for en rimelig tolerance, så vil vi helt klart pege på det nuværende placeringsforslag. For der er brug for handling og ikke forhaling for oprustning med alternativ energi, herunder også vindmøller tæt på storbyen. Jeg håber, at det sidste ord endnu ikke er sagt i denne sag og at parterne kan mødes omkring en reel afklaring af forholdene, slutter Kim Østerberg... oas

Publiceret 19 December 2007 09:33