Foto: VAndhane???
Vandet bliver dyrere i 2008.

Foto: VAndhane??? Vandet bliver dyrere i 2008.

Endnu en økonomisk lussing til Hvidovres borgere

Stigningerne vil tilsyneladende ingen ende tage. Nu stiger også taksterne for vand og spildevand

l For to måneder siden fastlagde kommunalbestyrelsen afgifterne for vand og vandafledning i Hvidovre i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008. Disse takster bliver nu forhøjet. Det bliver dyrere at tage et brusebad, dyrere at lave en kande kaffe og dyrere at trække ud i toilettet i 2008. Kommunalbestyrelsen vedtog nemlig i sidste uge at hæve taksterne for vand og spildevand. Årsagen til takststigningen skal findes i den lovændring, som ligger til grund for Kloakforsyningens og Vandforsyningens omdannelse til aktieselskaber. Denne omdannelse blev omtalt i Hvidovre Avis tidligere på måneden. For at de nye selskaber - Hvidovre Forsyning A/S, Hvidovre Spildevand A/S og Hvidovre Vand A/S - økonomisk skal være i stand til at klare den planlagte omfattende udbygning af Hvidovres kloaksystem, har kommunalbestyrelsen været nødt til at hæve taksterne. Beregninger viser, at en gennemsnitlig husstand i Hvidovre som følge af de nye takster vil få en ekstraudgift på mellem1.200 og 1.300 kroner om året. Kommunalbestyrelsen vedtog takster der betyder, at vandafledningsbidraget hæves fra 21,33 kr./m3 til 30,44 kr./m3, mens vandafgiften på postevand hæves fra 13,22 kr./m3 til 14,01 kr./m3. Begge priser er uden moms og statsafgift. Takststigningen vil blive afregnet i forbindelse med slutafregningen, der sker ved udsendelsen af ejendomsskattebilletten i december 2008. A'conto-opkrævningen for 2008 ændres ikke. Vandafledningsbidraget var faktisk tænkt at skulle stige til 34,44 kr/m3. Men behandlingen af takststigningerne blev i kommunalbestyrelsen indledt med, at borgmester Milton Graff Pedersen kunne fortælle, at Gruppe A stillede et ændringsforslag, således at vandafledningsbidraget blev fastsat til 30,44 kr/m3. Det var dette forslag, som siden blev godkendt. oas

Publiceret 19 December 2007 09:33