Julemarked esaja skolen lørdag den 1. december 2007 Julefest på Esajasskolen dec. 2007

Julemarked esaja skolen lørdag den 1. december 2007 Julefest på Esajasskolen dec. 2007

Et flot overskud

De kan det der med at lave julemarked og flot overskud på Esajasskolen - Hvidovre Kristne Friskole - i Kirkegade. Der var mere end 800 besøgende ved årets traditionsrige arrangement i december, og overskudet er i runde tal opgjort til 70.500 kroner. - Pengene går ubeskåret til nyanskaffelser til fordel for skolens elever, - i år med fokus på legeredskaber, oplyser skoleder DAN CRILLESEN. - Vi fik igen i år en uvurderlig håndsrækning fra mange lokale sponsorer, ligesom mange forældre hjalp med, - derfor gik det så godt.

Publiceret 19 December 2007 09:33