Lise Rask: - Alle pengene skal ikke bruges til nyt hospital i Hillerød!

Lise Rask: - Alle pengene skal ikke bruges til nyt hospital i Hillerød!

Hvidovre Hospital trænger til en større renovering

Lise Rask (A) vil i Region Hovedstaden kæmpe imod opførelsen af et nyt hospital i Hillerød, hvis det er på bekostning af den tiltrængte renovering af andre hospitaler i hovedstadsområdet

l Hvidovre Hospital trænger til en gennemgribende renovering for at nå op på nutidens standard! Det fastslår Hvidovres lokale repræsentant i Region Hovedstaden, Lise Rask (A), der netop er blevet ordinært rådsmedlem og bl.a. får sæde i såvel underudvalget for sundhed og forebyggelse, samarbejdsudvalget vedr. specialæger og videnskabsetisk komitè. - Socialdemokraterne i Region Hovedstaden kæmper mod tidligere indenrigsminister og nu finansminister Lars Løkke Rasmussen, der i valgkampen argumenterede for at bygge et helt nyt hospital i Hillerød, - hans egen valgkreds, siger Lise Rask. - Vi socialdemokrater vil da gerne have nye hospitaler, men det skal ikke være på bekostning af en tiltrængt renovering af vore andre hospitaler. I princippet skal der tilbydes borgerne en ensartet god standard, uanset hvor man behandles. I den vedtagne hospitalsplan skal Hvidovre være områdehospital i planlægningsområde Syd, som omfatter kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk og følgende bydele i Københavns Kommune: Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro med i alt ca. 460.000 borgere. Hvidovre skal også varetage den fælles akutmodtagelse. Der vil blive flyttet rundt på specialer, så der kan udføres en del funktioner for hele området i samarbejde med hospitalerne i Glostrup og på Amager. På Hvidovre Hospital er der behov for bygning af en 5. sengebygning samt ombygninger. Dette muliggør tilpasninger af akutmodtagelse og operationsfaciliteter, samt intensiv kapacitet og interne ombygninger af sengeafsnit. - Det er en forudsætning for at leve op til borgernes forventninger til hospitalsbehandlingen, at der er tilstrækkelige investeringer og tilstrækkelige ressourcer til hospitalernes daglige drift, fortsætter Lise Rask. - For patienterne er det vigtigste at få den bedste behandling. Dertil kan gode fysiske tidssvarende rammer gøre patienterne bedre tilpas, fremme deres helbredelse og modvirke infektioner. Gode fysiske rammer er også vigtige for et godt arbejdsmiljø, der skal medvirke til fastholdelse og rekruttering i de kommende år. Alle pengene skal ikke bruges til Hillerød-hospital - Derfor skal alle pengene ikke bruges til et nyt hospital i Hillerød. Hvis man spørger sig selv, hvad det har med Finansministeren at gøre, har det ret meget, fordi Regionerne ikke kan udskrive skat, men skal forhandle økonomi med Indenrigsministeren og Finansministeren; - truslen fra ministeriets side er, at hvis vi ikke kan få økonomien til at hænge sammen, skal de nok sørge for det. Hvidovres lokale repræsentant i Regions Hovedstaden Lise Rask vil stadig arbejde for, at Hvidovre Hospital i samarbejde med de andre hospitaler i området bliver tilgodeset med ny- og ombygninger. I det kommende år vil hun som ordinært medlem af regionsrådet være med i en række udvalg omkring sundhedsområdet, og da de fleste sager afgøres i regionsrådet, vil det være vigtigt at være orienteret bredt. - Endvidere skal der også arbejdes for at letbaneforslaget videreføres til Ørestaden, og ikke stopper i Ishøj/Brøndby, den regionale udvikling er også noget af det der har stor prioritet, slutter Lise Rask. mads-

Publiceret 19 December 2007 09:33