blob

blob

Hvor blev politiet af?

l "Giv' tid, giv' tid", siger landets politichefer. Kritikken over den utroligt ringe betjening hagler ned over politiet i så godt som hele landet. Med rette føler befolkningen at den omdiskuterede politireform har været et historisk tilbageskridt og har bragt ordenshåndhæverne milevidt væk fra lokalsamfundet. "Alt nyt tager tid - det skal nok blive godt", lyder det beroligende fra de øverste "chefer", mens de øvrige i korpset er mere skeptiske eller direkte kritiske. Men det var jo også de samme chefer - teknokraterne - der bildte politikerne ind, at vi f.eks. ville se mere politi på gaderne. Der var ellers tændt advarselslamper nok. Den danske politireform er jo i nogen grad plagieret af den svenske og norske, hvor man havde masser af eksempler på, hvor langt politiet blev fjernet fra nærmiljøet og dermed skabte utryghed. Blandt andet var der et skrækeksempel fra Norge, hvor politiet var to dage om at komme ud til et mord, - (og så er alle spor jo iskolde). Så slemt har det - endnu - ikke været herhjemme, og afstandene er jo også knap så store. Men der har dog været adskillige stærkt kritisable eksempler, - en voldsag fra Næstved, som først blev taget op dagen efter, guldsmeden i Nakskov der overmandede en bevæbnet tyv og først fik politiassistance en times tid efter. I Hvidovre har der også været eksempler på alt for lang udrykningstid. En værkstedsindehaver forsøgte fornylig at tilbageholde et par tyveknægte; - han blev slået, og politiet kom først 50 minutter efter alarmen. På èt område har politiet dog haft succes, nemlig i anstrengelserne for at snuppe spritbilister. Her er der sat store ressourcer ind, og det er da ganske udmærket. Men det er altså også ulig lettere at stå på gaden med "pusterør", end at fange voldsmænd, røvere og tyveknægte...

Publiceret 19 December 2007 09:33