Kan ikke nedlægge enkelte pladser

Problemer med bemandingen, hvis man skærer tomme pladser væk...

Børnehaven Skolestien skal lukkes, tre grupper i henholdsvis Enghøj Børnehave, Strandhuset og Frihedens Børnehave nedlægges og 29 dagplejepladser laves om til 29 vuggestuepladser. Der sker store ændringer i institutionsstrukturen i Hvidovre Kommune. En ændring, BUPL længe har anmodet om. - Vi har i flere år peget på, at man burde lukke en institution - en hel enhed - i Hvidovre. Vi har ikke peget på, hvilken institution, der burde lukkes, men vi har påpeget, at man bør se på institutionens forhold - såsom fysiske rammer - og hvor stor fremtid, der var i de enkelte institutioner. Vi har sagt, at kommunen ville kunne spare penge på husleje, og vi har sagt, at pædagogerne fra en eventuelt lukket institution kunne bruges mere fornuftigt andre steder, siger faglige sekretær Peer Iversen til Hvidovre Avis. Små enheder er dyre at holde åbne, og bl.a. derfor har BUPL ment, at det ville være fornuftigt at lukke en hel enhed istedet for at komme det lave børnetal i møde med nedlæggelse af flere børnehavegrupper. Mange forældre har spurgt, hvorfor man ikke bare kunne nedlægge de børnehavepladser, der står tomme? - Det kan man ikke. Der skal ikke pilles ret meget ved normeringsnøglen, før vi får et problem i institutionerne. Hvis man skærer enkelte pladser væk, får man et problem med at dække sig ind med pædagog-timer. Man er simpelthen ikke i stand til at bemande i den fulde åbningstid. Vi har oplevet situationer, hvor kun en pædagog har været tilstede hos 40 børn... - I Hvidovre har man et administrationsgrundlag, der siger, at mindst 60% af de ansatte i institutionerne skal være uddannede pædagoger. Det kan man ikke engang leve op til, som det ser ud nu. Begynder man at skære enkelte pladser ud, vil det tal blive endnu værre, siger Peer Iversen. Hvordan ser det ud for pædagogerne i Skolestien? De står jo reelt uden job til sommer? - Vi er igang med forhandlingerne med Hvidovre Kommune, og jeg kan ikke sige noget om, hvad der sker lige nu. Jeg skal først holde møde med pædagogerne og tale med dem om, hvad de har lyst til. Men pædagogerne kan være sikre på én ting: De står ikke uden job. Der er hårdt brug for pædagoger, og de bliver tilbudt andre jobs i Hvidovre Kommune, slutter Peer Iversen. ark

Publiceret 19 December 2007 09:33