Rushy Rashid Højbjerg: - Vil give pengene tilbage til Hvidovre-familier.

Rushy Rashid Højbjerg: - Vil give pengene tilbage til Hvidovre-familier.

Kender du nogen, der lider alvorligt nød i julen?

RUSHY RASHID HØJBJERG, der siden august har haft sygeorlov fra sit virke som medlem af Hvidovre kommunalbestyrelse og diverse udvalg, synes ikke, hun skal have penge fra den kommunale kasse i denne periode. - Jeg har frabedt mig de kommunale honorarer og diæter under min orlov, men man har meddelt mig, at jeg ikke kan blive fri for de penge ifølge lovgivningen, siger Rushy Rashid. - Jeg vil derfor gerne give de penge, jeg får fra kommunen, tilbage til Hvidovre på èn eller anden måde, - og det kan eksempelvis være til en familie eller mennesker, der er særlig nødstedt her i juletiden. Rushy Rashid har derfor allieret sig med Hvidovre Lions Club, og sammen har man nedsat et hurtigt arbejdende udvalg med Rushy, RENÈ LANGHORN og NIELS ERIK MADSEN, der kan viderebefordre en sådan kærkommen julehjælp her i den 11. time. Så kender du nogen, der lider særlig nød og har akut behov for en håndsrækning her i julen, er du velkommen til at sende et par ord - gerne inden på fredag den 21. december - til HVIDOVRE AVIS's redaktion, Hvidovrevej 301, mrk. "Rushy/Julehjælp - Fortroligt".

Publiceret 19 December 2007 09:33