Regnefejl på næsten 10 mio.kr. Med rødt er angivet, hvor fejlen har sneget sig ind. Helhedsplanens samlede beløb bliver således 47.900.000 kr. og ikke 38.000.000 kr.

Regnefejl på næsten 10 mio.kr. Med rødt er angivet, hvor fejlen har sneget sig ind. Helhedsplanens samlede beløb bliver således 47.900.000 kr. og ikke 38.000.000 kr.

Plan for havnen sendes i høring

Borgmesteren har nu bekræftet regnefejl på 9,9 mio. kr.

l Arbejdet med at udvikle Hvidovre Havn er nu nået dertil, hvor en samlet plan for havnen og de nærmeste omgivelser skal sendes i høring. Den kommer til at forløbe i 16 uger fra den 1. februar 2008 . I helhedsplanen for havnen er indarbejdet de bemærkninger, som kom frem på et borgermøde om havnens fremtid, der blev holdt i begyndelsen af 2007. Planen omfatter bl.a. et nyt "maritimt hus", beachvolley, legeplads, grillpladser, forbedring og forskønnelse af dele af havnen og overgangene til omgivelserne, omdannelse af bådoplagspladsen ud på Hvidovre Strandvej og en uddybning af havebassinet. Forslaget til en Helhedsplan for Hvidovre Havn var til debat på årets sidste byrådsmøde den 11. december. Debatten viste, at der var fuld enighed om, at forslaget skal gennem en høringsperiode på 16 uger med start tidligst den 1. februar 2008, og ikke 8 uger som oprindeligt foreslået. De 16 uger var allerede vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. november. På forespørgsel fra Kim Østerberg (T) bekræftede borgmester Milton Graff Pedersen (A), at der var lavet en regnefejl på 9,9 mio.kr., som det blev påpeget i Hvidovre Avis' artikel den 5.december. Regnefejlen er på helhedsplanens side 26. I linie 5 fra kan man se, at 500 x 20.000 kun er blevet til 1.000.000 kr. - altså en regnefejl på 9.000.000 kr. Dertil skal så i linie 8 lægges 10% uforudset , dvs. 900.000 kr., så den samlede regnefejl bliver på 9.900.000 kr . Fejlen vil blive rettet inden forslaget sendes i høring ( ! ). På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler til havneprojektet i kommunens budget. oas

Publiceret 19 December 2007 09:33