Rushy Rashid - ønsker at udtræde af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Rushy Rashid - ønsker at udtræde af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Rushy Rashid vil udtræde af byrådet

Motivationen har ændret sig, og hun ønsker at genoptage sin journalistiske løbebane

l Rushy Rashid (A), der ved kommunalvalget blev indvalgt i Hvidovre kommunalbestyrelse med et stort personligt stemmetal, ønsker nu at udtræde. I en mail til Hvidovres borgmester har hun anmodet om fritagelse for medlemsskabet pr. 31. december 2007. Som begrundelse angiver Rushid Rashid, at hun er i færd med at genoptage sit erhverv som udøvende journalist. - Det er for mig et ønskværdigt job, og flere sager - på landsplan - har vist, at det nok vil være uforeneligt med et politisk virke og medlemsskab af kommunalbestyrelsen, siger Rushy Rashid. - Derudover kan jeg også mærke, at min motivation for det kommunalpolitiske har ændret sig. Jeg syntes nok, jeg har gjort hvad jeg kunne, - men har man ikke den gejst der skal til, er det bedre at andre kommer til. Om Rushy Rashid genoptager sin journalistiske løbebane inden for TV, radio eller den skrivende presse, kan hun for nuværende ikke oplyse noget om. Forelægges byrådet Hun har som bekendt haft sygeorlov fra det kommunalpolitiske virke siden begyndelsen af august måned i år, og hendes anmodning om at blive fritaget for medlemsskabet af kommunalbestyrelsen, vil blive forelagt på et byrådsmøde i januar måned. Rushy Rashids udtrædelsesamodning sker med henvisning til "Bekendtgørelse af lov om kommunale valg - § 103" , hvoraf fremgår, at "Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemsskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget". mads-

Publiceret 19 December 2007 09:33