Niels Ulsing: - Nogle få kommunalbestyrelsesmedlemmer fik desværre held til at få hele debatten til at handle om støj. Hovedargumentet var: ”Vi <B><I>tror</B></I>, at vindmøllerne støjer for meget”...

Niels Ulsing: - Nogle få kommunalbestyrelsesmedlemmer fik desværre held til at få hele debatten til at handle om støj. Hovedargumentet var: ”Vi tror, at vindmøllerne støjer for meget”...

"Sognerådspolitikere"

- Frygt for støj afsporede en beslutning i kommunalbestyrelsen om en fornuftig placering af vindmøller på Avedøre Holme, siger Niels Ulsing...

l I sidste uge behandlede kommunalbestyrelsen projektet om opførelse af tre vindmøller ved Avedøre Holme. Teknisk Forvaltnings indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen lød således: * At Hvidovre Kommune giver en positiv tilkendegivelse til Dong Energi om, at der arbejdes videre med etablering af tre ca. 150 meter høje vindmøller placeret i vandet umiddelbart syd for diget ud for AV-miljø. * At Teknisk Forvaltning indgår i en planlægningsgruppe med bl.a. Energistyrelsen, som ved den valgte placering er planmyndighed, samt Dong energi og Hvidovre Vindmøllelaug. Som baggrund for beslutningen havde kommunalbestyrelsen en omfattende projektbeskrivelse fra Dong Energi, der meget grundigt beskriver alle forhold af betydning, som placering, støj, skyggekast, samarbejdsmodel med Hvidovre Kommune og med Hvidovre Vindmøllelaug. - Desuden havde vi Bekendtgørelse om støj fra vindmøller og - måske det vigtigste: Vi havde sagsfremstillingen, vurderingen og anbefalingen fra vores Tekniske Forvaltning, fortæller SFs Niels Ulsing... - Der forelå altså en klar anbefaling af forslaget til placering samt forvaltningens bud på, hvordan de skulle indgå i det videre arbejde. Teknisk Forvaltning skriver blandt andet: "Hvidovre Kommune ved Teknisk Forvaltning går ind i planlægningsgruppen med særlig fokus på konsekvenserne for omgivelserne, herunder især støjen fra vindmøllerne. Alle miljømæssige konsekvenser vil desuden fremgå af VVM-redegørelsen". Til trods for disse meget klare meldinger om en forsvarlig håndtering af et eventuelt støjproblem og andre miljømæssige problemer - og stor ros til vores Tekniske Forvaltning for deres arbejde med sagen - stemte et stort flertal imod anbefalingen. I sandhed en mærkværdig form for logik, siger en forundret Niels Ulsing... En skuffelse - Nogle få kommunalbestyrelsesmedlemmer fik desværre held til at få hele debatten til at handle om støj, og ikke det helt centrale, som efter SFs opfattelse er: Hvordan reducerer vi CO2 udslippet i Hvidovre, og hvordan skaffer vi den mest miljørigtige energi? Et flertal blev ved med at talte om støjen fra vindmøllerne, som om det var et problem, der allerede var en kendsgerning, trods det, at alle undersøgelser og målinger siger noget andet! Det kan man så udlægge som en trossag, men Teknisk forvaltning havde jo tydeligt meldt ud, at man ville have særlig fokus på støjen. Og VVM-redegørelsen - som alle går ind for - vil jo afdække alle miljømæssige problemer, før der bliver sat noget som helst i gang, fortsætter en forundret Niels Ulsing... - Jeg har meget svært ved at se, hvilken risiko vi løber, ved at følge anbefalingen fra Teknisk Forvaltning. Der var jo netop taget højde for alle de problemstillinger, som modstanderne kom frem med! Et flertal har med deres beslutning sat Hvidovre langt tilbage på det energimæssige område. En beslutning, som ville have vist en handlekraftig kommune, der går ind for at reducere CO2 udslippet og skaffe den mest miljørigtige energi til halvdelen af alle kommunens boliger, blev fejet af bordet. Hovedargumentet var: " Vi tror, at vindmøllerne støjer for meget " Kendsgerningen - som enhver kan gøre sig bekendt med - er den, at når der ingen vind er, står møllerne stille og jo mere vind der er, jo større er vindens susen i forhold til støjen fra møllerne. I Hvidovre vil støjen, på det tidspunkt, hvor den når steder, hvor der er mennesker, maksimalt støje med 44 dB. Det svarer til en hvislende lyd, som raslende blade i skovbrynet. Til sammenligning støjer børns leg svarende til 60 dB, trafik 65 dB, lastvogne 85 dB og mange arbejdsredskaber 110 dB. En støjsvag vaskemaskine - som nok er det vi bedst kan sammenligne med - giver 40 dB... Niels Ulsing slutter med følgende kommentar til den førte "sognerådspolitik": - Det er en kolossal skuffelse for SF-Hvidovre, at socialdemokraterne og Hvidovre Listen, forhindrer den eneste rigtige udvikling på energiområdet i Hvidovre ved at klamre sig til nogle myter om støj fra vindmøller. De gør sig til bannerførere for en støjplaget gruppe af borgere, hvis problemer intet har at gøre med opsætning af vindmøller på Avedøre Holme. Et flertal vælger en løsning som koster langt flere penge, langt flere ressourcer, som kan være til fare for havmiljøet og som kan tage længere tid at realisere. Det gør de i en tid, hvor snart sagt alle har erkendt, at hvis vi ikke gør noget alvorligt ved vores CO2-udslip og satser mest muligt på alternativ energi, kan det komme til at gå rigtig galt inden for en relativ kort periode. Hvidovre Listen og Socialdemokraterne har i denne sag desværre opført sig som en flok sognerådspolitikere... oas

Vind

Vind


Vindmøllerne set fra Store Hus - Før (Manipulation - DONG)

Vindmøllerne set fra Store Hus - Før (Manipulation - DONG)


Publiceret 19 December 2007 09:33