Sporet flytter til Byvej

Sporet, der er et dagtilbud til børn og unge, der i en periode har brug for at gå i skole et andet sted end i folkeskolen, flytter til sommer

l I forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2008 besluttede kommunalbestyrelsen i oktober, at undervisningstilbudet "Sporet" skal fraflytte de hidtidige lokaler på Høvedstensvej. Denne beslutning blev på sidste uges møde i kommunalbestyrelsen endeligt vedtaget. I dag ligger Sporet i en bygning på kommunens materielgård på Høvedstensvej, men til sommer flytter børnene og de voksne, der arbejder der på Sporet, til Byvej 98 i Avedøre. Det er villaen og en del af kontor- og lagerbygningen på det tidligere Frandsens Gartneri, som nu skal indrettes til de 12 unge og deres undervisere. De to bygninger har tidligere været hjemsted for forskellige aktiveringstilbud under Arbejdsmarkedscentret. De skal ombygges og istandsættes for at kunne fungere som tilfredsstillende rammer om det nye formål. I daglig brug skal der huses 12 unge og 5 undervisere. I villaen indrettes i sidebygningen bade- og toiletforhold samt omklædnings- og garderobefaciliteter, herunder mulighed for vask og tørring af tøj. Køkkenet bevares, men indrettes, så flere kan arbejde samtidigt i lokalet. I de to stuer mod Byvej indrettes undervisningslokaler, og den tredje stue indrettes til kontor. På 1. sal etableres et stort og et mindre undervisningslokale, og det eksisterende, lille køkken på reposen nedlægges. I det store lokale bliver det muligt at samle alle elever. For at tilgodese kravet om flugtvej etableres ud for gavlen en repos med en ståltrappe til terræn. Teknisk Forvaltning har overslagsmæssigt beregnet udgifterne til de bygningsarbejder, der er nødvendige for bygningernes ændrede funktion, og disse påregnes at kunne afholdes inden for det i Budget 2008 afsatte beløb, nemlig en mio. kr.. oas

Publiceret 19 December 2007 09:33