Bent Schiødte Jørgensen.

Bent Schiødte Jørgensen.

"Usmageligt at vi tages som gidsler"

Bent Schiødte Jørgensen : -Som at have penge i banken at låne pensionisterne til forbrugsafgifterne, Borgmesteren: - Pengene til ejendomskatter kan ikke genlånes - derfor mister vi 8 mio. kr. på likviditeten

l Der har været mange ophedede læserbreve om emnet: Hvidovre Kommune vil ikke længere låne pensionister i ejerboliger penge til at dække ejendomsskatterne. Beslutningen - der blev truffet i forbindelse med budgetforliget - blev givet videre til de 1.500 boligejere i slutningen af oktober, og siden har blandt andre Bent Schiødte Jørgensen skrevet breve til byrådet, til borgmesteren og ikke mindst til Hvidovre Avis. Advarslen lyder på, at man med udgifter på op mod 7-800 kr. om måneden ekstra for en folkepensionist kan risikere, at de 1.500 involverede må søge lejelejligheder, fordi de ikke er i stand til at betale regningen for bl.a. vand, kloak og renovation. Nu har Bent Schiødte regnet kommunens tal efter, og han mener bestemt, at byrådet har truffet beslutningen på et forkert grundlag. At man har misfortolket tallene. - Forvaltningen lægger op til, at man sparer 8-10 mio. kr. på at opkræve ejendomsskatterne fra 1. januar. Men det regnestykke er helt hen i vejret. Beløbet spares ikke, idet fordringen henstår tinglyst i pensionisternes huse - kommunen har med andre ord taget pant i vores huses friværdi i al den tid, vi har lånt til ejendomsskatterne, og de penge får kommunen først igen, når vores huse engang bliver solgt. Det er lige så godt som at have penge i banken, siger Bent Schiødte Jørgensen, der føler, at Hvidovre Kommune har taget pensionisterne som gidsler. Han fortsætter: - Ved at opkræve ejendomsskatterne fra 1. januar sker der udelukkende en besparelse på 300.000-350.000 kr.: Nemlig kommunens rentetab. Det er peanuts i forhold til et kommunalt budget, mener boligejeren. Bent Schiødte Jørgensen har tidligere foreslået, at ændringerne kun kommer til at gælde for nye ansøgere og ikke dem, der allerede har lagt deres økonomi an på både at holde grundskylden og ejendomsskatten indefrosset i husene. Kan ikke genlåne Men Borgmester Milton Graff Pedersen gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune ikke kun får et rentetab ved at låne pengene ud til pensionisterne. Kommunen kan nemlig slet ikke genlåne penge til forbrugsafgifterne. Pengene til udlånet skal derfor tages af kassebeholdningen. - Vi kan genlåne til grundskylden, som pensionisterne stadig kan låne til i Hvidovre Kommune. Men det er ikke muligt at genlåne til ejendomsskatterne - derved forstås forbrugsafgifterne, bl.a. vand og renovation. Kommunale udlån til forbrugsafgifter "koster" os derfor 8 mio. kr. i likviditet. Det er mange penge, når kommunekassen kun er på ca. 52 mio., siger Milton Graff Pedersen og påpeger, at lånetilbuddet til pensionisterne er en frivillig ordning, som Hvidovre Kommune har haft i en meget lang årrække, i modsætning til mange andre kommuner. Kommunaldirektør Jens Frederik Jørgensen forklarer, hvorfor Hvidovre Kommune ikke kan genlåne de penge, pensionisterne hidtil har lånt til forbrugsafgifterne. - Det er ikke lovligt at låne penge til ejendomsskatterne - kun til grundskylden. Hvidovre Kommune har en låneramme, som er fastsat af staten. Den bestemmer, hvilke formål man må låne til. Forbrugsafgifterne er ikke en af dem... - Hvidovre Kommune låner penge hos "Kommunekredit". Kan kommunenn ikke bare låne pengene i en almindelig bank istedet? - Nej, desværre. Lånerammen gælder stadig uanset, hvor vi vælger at optage vores lån, siger kommunaldirektøren. Èn ting, Bent Schiødte Jørgensen og Milton Graff Pedersen kan blive enige om, er årsagen til beslutningen i budgetforliget: Kommunens besparelser skal betales af alle samfundsgrupper i Hvidovre. Bent Schiødte Jørgensen er så bare ikke enig i, at det er en rigtig beslutning, at pensionisterne også skal bøde... - Der er tale om et moralsk angreb på kommunens 1.500 pensionister, der alle har været i god tro. Jeg er mest bekymret for de enlige pensionister, der er ene om at betale regningen. Nu skal de se i øjnene, at de måske skal overveje at afhænde deres respektive parcelhuse i en tid, hvor hussalg ikke ligefrem er fordrende, siger Bent Schiødte Jørgensen, der ikke bryder sig om, at borgmesteren opfordrer til, at Schiødte Jørgensen tager banklån i sit hus for at klare udgifterne. - Jeg synes, det er en nedladende måde at svare mig på. Jeg er da godt klar over, at det kan lade sig gøre hos de pensionister, der har friværdi i deres huse, men et banklån optages til en helt anden rente, og der er andre udgifter ved et banklån... Han er efter sit læserbrev i Hvidovre Avis blevet kontaktet af adskillige pensionister, han aldrig har mødt. Borgere, som gerne vil give deres forargelse - og enighed med læserbrevsskribenten - til kende. Siden da har telefonen været rødglødende hos Schiødte Jørgensen. Han anfægter ligeledes måden, opkrævningen er sket på - nemlig med kun 2 måneders varsel. - Det er faktisk det, der bekymrer mig mest. Regningen - som vi iøvrigt ikke har set endnu - skal betales inden den 5. januar. Det vil sige, at vi har fået to måneders varsel. Er det en "passende frist", når en folkepensionist skal betale en regning på omkring 4.000 kr. - lige efter jul?... Kunne gøres bedre! - Måske skulle vi som kommune have informeret om dette noget før. Det må vi gøre bedre en anden gang, siger borgmester Milton Graff Pedersen om den side af sagen. Byrådets beslutning om, at pensionisterne selv skal til at betale for udgiften til bl.a. vand, kommer i takt med, at vandtaksterne stiger. Det giver boligejerne en ekstra lussing: Beregninger - som Hvidovre Avis skriver om på forsiden i denne uge - viser, at en gennemsnitlig husstand vil få en ekstraudgift på mellem 1.200 og 1.300 kroner om året. For en gennemsnitlig pensionist-husstand bliver tallet dog en smule mindre, idet de færreste har hjemmeboende børn. ark

Publiceret 19 December 2007 09:33