FORTROLIGT BREV NÅEDE IKKE MODTAGERNE

B.Ø.H. med en advarsel til medborgere i Hvidovre:

l Advarsel til medborgere i Hvidovre! Aflever ikke "strengt fortrolig" post/breve i kommunens postkasse, ellers "risikerer' I, som følger: 6. december 2007 Hvidovre Kommune Borgmester-kontoret Att. Borgmester Milton Graff Hvidovrevej 278 Strengt fortroligt Da jeg er et retsmenneske, er det med en meget stor undren, at samme dag der blev "smidt" to breve mærket STRENGT FORTROLIGT i Hvidovre Kommunes postkasse, et til Hvidovres borgmester samt et til Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse, er KUN det ene brev nået modtageren. Nemlig brevet til Hvidovres borgmester, der så brugte to uger på at svare. Det andet brev til Hvidovres Kommunalbestyrelse, hvor er det blevet af? Såfremt det strengt fortrolige brev til KB er blevet "stoppet/makuleret", har "nogen" brudt følgende love: Retsikkerhedsloven! - Forvaltningsloven! - Loven om borgeres sociale retttigheder! - Tilsynsloven! Sidst men ikke mindst den danske retsplejelov /grundloven! Såfremt jeg ikke omgående modtager et aldeles hurtigt skriftligt, velbegrundet svar fra borgmesterkontoret = Hvidovres borgmester om hvordan strengt fortrolige breve afleveret i Hvidovre kommunes postkasse ikke havner hos de rette personer, men "forsvinder", agter jeg, at gå videre med det, både politi samt (presse+tv), ingen tom "trussel", men et løfte. Breve af den art, kan ikke bare "forsvinde", der er tale om grov og forsætlig/agtsom ulovlighed. Hilsen B.Ø.H. P.S. Dette brev er afleveret i Hvidovre Kommunes postkasse d.d.. kl. 16.40. C.C: JUSTITSMINISTER Lene Espersen. PPS: At KB-medlem Finn Gerdes, der ovenikøbet er Formand for et "tungt" udvalg i Hvidovre Kommune, bryder straffeloven §270 - §280, ved at slette en strengt fortrolig mail, (vedh.), skuffer mig dybt. Læs selv Finn, §'er, der omhandler offentlige hverv, du står til 21/2 år bag tremmer, ved at slette mail uden at have læst den, hvilket, jvfn. loven gør dig totalt uegnet til at bestride et offentligt hverv.

Publiceret 19 December 2007 09:33