NEJ TIL POSTLOV

Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter alle etageejendomme til at opsætte brevkasseanlæg i stueetagen i hver opgang. Motiveringen for loven er, at postbudene skal sikres mod invaliderende arbejde. Vi erklærer os enige i, at postbudene skal sikres mod invaliderende arbejde. Men omvendt kan vi ikke acceptere, at ældre og fysisk handicappede skal betale prisen, som består i, at de skal bevæge sig op og ned af trapper for at hente deres post. Ligesom vi heller ikke kan acceptere, at de syge og handicappede, sammen med de øvrige beboere skal betale de ekstra omkostninger, som er forbundet med opsætningen af de nye brevkasseanlæg. Der er tale om en uigennemtænkt lov, der medfører en helt absurd situation som, når det kommer til stykket, nok mere skyldes ønsket om besparelser hos postvæsenet end hensynet til postbudene. Vedtaget af beboerne i Bredalsparken på det ordinære afdelingsmøde den 21. november 2007

Publiceret 19 December 2007 09:33