STRANDSTI ELLER NATURBEVARELSE?

En sti gennem rørskoven vil ødelægge naturområdet, skriver KELD BJERREGAARD:

Thyge Lauritsen har gennem en række artikler i Hvidovre Avisen agiteret for et gammelt projekt med en "strandsti" gennem strandsumpen som han charmerende kalder Køge bugts største uberørte rørskov. Tydeligvis har Hr. Lauritsen ingen forståelse for den naturværdi området har - et EU habitats område og rasteplads for trækfugle i EU perspektiv og samtidig standområde for en række danske arter. Som haveejer langs Hvidovre Strandvej har jeg intet imod at Hr. Lauritsen eller andre går i strandkanten fra Dæmningen hen til Hvidovre Havn hvis blot I tager hensyn til de rugende fugle som rørsanger, rørspurv (og dermed gøg) samt en række andre fugle. Forhåbentlig skræmmer du heller ikke fiskehejre eller blå kærhøg væk. Som grundejer langs Hv. Strandvej vil jeg gerne indgå en dialog om "adgang" til området, men at lave en sti midt igennem en enestående rørskov, vil ødelægge et naturområde. Derimod er det uproblematisk, at man forsigtigt går igennem området f.eks af hensyn til fugleinteresse, og jeg som grundejer synes blot, at det er dejligt at naturområdet opleves af alle, bare ingen løse hunde medbringes. Hvem sagde regnefejl Hr. Lauritsen har gentagne gange nævnt et beløb på 3 mio. kr. men hvis stien skal placeres som vist i artiklen skal der eksproprieres fra 25 strandgrunde og med et skønnet værditab på ca. 1 million pr. parcel vil regningen ende på 28 mio. kr. i stedet for 3 mio. kr. Alternativt kan stien lægges på en dæmning længere ude men så forsvinder sivene og dermed det rekreative område. Det er i det hele taget svært at se, hvordan en strandsti kan respektere de skrappe fredningsbetingelser, der er for området. Betingelser, der betyder, at vi som grundejere ikke må ændre landskabsmæssigt på området eks. med opfyldning eller lign. Derfor accepterer vi også f.eks 5 oversvømmelser i foregående vinter af vores baghaver, og det gør færdslen langs "stranden" til en udfordring. Dog vil et effektivt sti-dæmningsprojekt, som jeg fornemmer, at Hr. Lauritsen lægger op til, selvfølgelig løse vores problem med oversvømmede haver. Som haveejere har vi dog fået tydeligt indskærpet fra Amtet, at vi ikke må ændre på landskabet i strandbeskyttelses zonen, men det gælder vel ikke, hvis det er i almen vældets interesse herunder hr. Lauritsen. Det er i det hele taget svært for mig at se, hvad det er der egentlig driver hr. Lauritsen, som beboende i Avedøre nord til at interessere sig så meget for en strandsti i Hvidovre syd. Måske er det et forsøg på en afledningsmanøvre fra planerne på havnen? Med venlig hilsen Keld Bjerregaard Hvidovre Strandvej 89

Publiceret 19 December 2007 09:33