TØRRER BESLUTNINGER AF PÅ ANDRE

Socialdemokraterne og Liste T må tage ansvar for egne gerninger, skriver STEEN ØRSKOV LARSEN:

Mange pensionister har i den seneste tid reageret på den afskaffelse af muligheden for at låne til ejendomsskat og forbrugsafgifter (vand, renovation m.v.), som er indført som følge af budgetforliget for 2008. På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge fandt Liste T's Pernille Falcon anledning til at nævne, at forligsparterne (Soc, SF og liste T) blot havde fulgt et forslag, som oprindeligt var lanceret af Konservative. I Hvidovre Avis den 12.12 fulgte borgmester Milton Graff op med et svar til pensionisterne, hvor han også synes, at Konservative skulle fedtes ind i afskaffelsen af pensionisternes lånemulighed. Det er fuldstændig uværdigt, at de to personer ikke vil tage fuldt ansvar for egne handlinger. Sandheden er, at Konservative ganske rigtigt flere gange har foreslået, at man afskaffede lånemuligheden. Forslaget har imidlertid haft til formål at finansiere nedsættelse af grundskyldspromillen, hvilket også klart er fremgået af forslaget. Der er derfor en verden til forskel på dét, som Socialdemokraterne, SF og Liste T har vedtaget i år, og dét Konservative har foreslået. Med vores model ville man få nedsat ejendomsskatterne , og så kunne man - hvis man ønskede det - selv låne til hjælp til forbrugsafgifter via bank/realkreditinstitut. Når man laver en budgetaftale udenom byrådets øvrige partier, så skal man lade være med at tørre de upopulære beslutninger af på andre. Med venlig julehilsen Steen Ørskov Larsen, KB-medlem, Konservative

Publiceret 19 December 2007 09:33