VELKOMMEN VINDMØLLER

Det er med tilfredshed og glæde, at vi læser om planerne om opstilling af vindmøller vest for Avedøreværket på Avedøre Holme. Det må stærkt anbefales, at arbejde videre med projektet. Vindmølleenergien er et væsentligt bidrag til C02 reduktion som Danmark har forpligtet sig til. Hvis disse aftaler skal være andet og mere end flotte ord, er det vigtigt, at vi påtager os både et nationalt og lokalt ansvar. Allerede nu er Hvidovre kendt for kulturelle aktiviteter, attraktive nye boligområder og et unikt industriområde på Avedøre Holme. Det ville være rigtig flot såfremt Hvidovre har mod til at gå positivt med i planerne om de tre planlagte nye vindmøller. Nytænkning kræver mod. Nytænkning kræver lokal forankring. Derfor ser vi det som særdeles vigtigt for projektet, at der snarest muligt holdes orienteringsmøder, hvor borgerne i Hvidovre kan melde sig som interesserede i et lokalt vindmøllelaug. At tænke globalt - og handle lokalt er det rigtige slogan, både energi- og klimamæssigt. Vindmølleenergi med lokal forankring og engagement vil være en meget flot markering af ikke bare Avedøre Holme, men en positiv "Branding" af hele Hvidovre Kommune i Region Hovedstaden op mod det store klimatopmøde i København i 2009. Derfor hilser vi projektet og andre aktuelle lokale alternative energiprojekter velkomne. Henrik Friis, Bjarne Fritzbøger V. Kvartergade 12 tv og 12 mf Avedørelejren

Publiceret 19 December 2007 09:33