Den nu afgåede formand Teddy Hebo Larsen kunne fremlægge et tilfredsstillende regnskab.

Den nu afgåede formand Teddy Hebo Larsen kunne fremlægge et tilfredsstillende regnskab.

2007 blev et flot år for Hvidovre Holding A/S

Advokat Nicolai Mallet efterfølger Teddy Hebo Larsen som formand for selskabet.

l FODBOLD: Tirsdag den 6. maj afvikledes generalforsamling i Hvidovre Holding A/S - selskabet som ejer og driver Hvidovre Fodbold A/S, Hvidovre Catering A/S samt Solar Plexus A/S (kursusvirksomhed). På den i øvrigt velbesøgte generalforsamling kunne den afgående formand Teddy Hebo Larsen præsentere et samlet positivt nettoresultat for selskabet for året 2007. Dette må alt andet lige betegnes som meget tilfredsstillende, at Hvidovre Holding A/S med tilknyttede selskaber drives rentabelt med en høj soliditet. Det er nemlig et sjældent syn med positive økonomiske budskaber fra selskaber i fodboldens verden. Generalforsamlingen kvitterede da også med godkendelse af såvel beretning som regnskab. I den sammenhæng kan det lige nævnes, at Vejle, som er en næsten sikker oprykker til den bedste fodboldliga, kom ud med et underskud på 3.8 mio. kr. Næppe de bedste forudsætninger for at starte en ny sæson. - Jeg er i sagens natur ganske tilfreds og fornøjet med vores 2007-resultat, som skyldes en kombination af tidligere væsentlige strategiske forretningsbeslutninger, blandt andet etablering af alternative sideordnede forretningsaktiviteter ved siden af fodboldforretningen - samt en fornuftig økonomisk politik, siger Teddy Hebo Larsen. Udover det pæne økonomiske resultat for Holding-selskabet, kunne Teddy Hebo Larsen tillige se tilbage på et år med stor sportslig fremgang og succes, der bl.a. kulminerede med oprykningen til Viasatdivisionen for Hvidovres førstehold, avancement til kval-rækken for Hvidovres andethold samt såvel ynglinge som juniorer i de landsdækkende ligaer. Dog kommer formanden selv en smule malurt i bægeret: - Man vil godt med rette kunne klandre os for ikke at have investeret i et par nye spillerprofiler sidste sommer, da vi rykkede op. Men dels var der meget kort tid at agere i - dels indgik der økonomiske overvejelser. Jeg både håber og tror, at vi med nyindkøbene i indeværende halvsæson, får rådet bod på dette, men det kan kun tiden vise, sagde Teddy Hebo Larsen. Han benyttede samtidig lejligheden til et kort tilbageblik på de seneste 5-6 års arbejde i Hvidovre Fodbold A/S og konstaterede, at de fleste målsætninger, som blev formuleret i 2002, var blevet indfriet. - Jeg vil i den forbindelse gerne takke mine bestyrelseskolleger for et helt ekstraordinært stort stykke arbejde igennem alle årene. Vi lagde en strategi, som i stor udstrækning er blevet implementeret. Men jeg vil også sende en stor tak til alle vore investorer og sponsorer, for den tillid de har vist os. Uden dem og deres bidrag, var vi ikke kommet så langt. Endelig er det mig magtpåliggende at rette en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere samt folk i administrationen, personerne bag Gamle Kæmper og ikke mindst medlemmerne af Hvidovre Fanklub, for deres uvurderlige og uegennyttige opbakning... Som mange vil vide, meddelte Teddy Hebo Larsen for et par måneder siden, at han på. grund af megen rejseaktivitet i sit private job, ikke længere kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet i selskaberne under Hvidovre Holding A/S. På den netop overståede generalforsamling blev det derfor vedtaget, at advokat Nicolai Mallet efterfølger Teddy Hebo Larsen som formand for Hvidovre Holding A/S. Samtidig træder formanden for Hvidovre Fodbold A/S, Lasse Jensen, ind som menigt medlem i Hvidovre Holding A/S, hvis 3-mands bestyrelse tillige inkluderer HIF-formanden Martin Krogh-Jensen. eb

Publiceret 13 May 2008 10:46